חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ישראל מפולוצק

מגדולי רבני החסידות

תלמידו של המגיד ממזריטש. מקבוצת מורי החסידות בליטא. נואם ודרשן מצוין, בעל כשרונות ארגוניים. מקורבו של רבי מנחם מנדיל מויטבסק, שעלה אתו לארץ-ישראל בשנת תקל"ז.

לרגל מצבה החומרי הקשה של קבוצת העולים נאלץ לצאת לחו"ל לאיסוף כספים ולשם קביעת מקורות הכנסה קבועים עבור החסידים- העולים. רבי ישראל הצליח בשליחותו. ראשית דרכו הייתה לקושטא, שם נתקבל בכבוד ע"י נכבדי העדה. משם שלח ארצה סכומי כסף.

מקושטא נסע לרוסיה. על ידי תעמולה רחבה, בכתב ובעל-פה, הצליח למשוך לפעולה מספר ניכר של רבנים וגבאי-צדקה חרוצים ובראשם צדיקים מפורסמים. בכל רחבי המדינה ייסד והתקין "מעמדות" - מוסד צדקה קבוע ובעל חשיבות עבור אנ"ש בארץ-ישראל.

בדעתו היה לבסס את מפעלו בחו"ל ולחזור לאה"ק, אולם לא אסתייע מילתא, לפתע חלה ונפטר בשנת תק"מ (1780) בעיר פאסטוב ונקבר שם על יד קברו של רבי אברהם המלאך.

מקור הערך: יצחק ורפל, ספר החסידות תש"ז

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
דב בר המגיד ממזריטש
מנחם מנדל מויטבסק


נושאים קרובים באתר דעת
חסידות