חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מסכת מכשירין

מסכת בסדר טהרות. יש בה שישה פרקים. נקראת "מכשירין" על שנשנו בה הדינים והאופנים המכשירים את האוכל לקבל טומאה ע"י משקין

מכשירין - מסכת בסדר טהרות. במשנה שישה פרקים, ובתוספתא שלושה פרקים. אין עליה גמרא. מסכת מכשירין מסודרת אחר מסכת נדה.
איידי דתני אמר רבי מאיר אם אינו מטמא משום כתם מטמא משום משקה (נדה פ"ב ו') להכי תני בתרה מכשירין (עי' בפירוש הרע"ב).
וכיוצא בזה משני הגמרא ריש תענית (הרש"ש).

המסכת נקראת "מכשירין" מפני שנדונים בה האופנים בהם מכשירים את האוכל לקבל טומאה ע"י משקין. גזרת הכתוב היא, שאין אוכל מקבל טומאה עד שיבוא עליו מים (ויקרא י"א ל"ח). המים צריכים לבוא על האוכל ברצון הבעלים.

שבעה מיני משקין מכשירין את האוכל לקבל טומאה:
טל מים יין שמן דם חלב ודבש דבורים (שם פ"ו ד').

מקור הערך: ע"פ אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן