חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מנחות

מסכת בסדר קדשים. במסכת זו מובאים כל דיני קרבן מנחה

מנחות - מסכת בסדר קדשים הבאה אחר מסכת זבחים. במשנה ובתוספתא ובגמרא הבבלית יש במסכת 13 פרקים. בעבר היה תלמוד ירושלמי לסדר קדשים (צידה לדרך בהקדמה י"ד).

במסכת מובאים כל דיני קורבן מנחה: מנחות באות רק מחיטים או שעורים, ובאות סולת חלות רקיקין מחבת ומרחשת, וקצתן צריכין שמן ולבונה. ואין מנחה פחות מעשרון אחד ולא יתירה על שישים עשרונים.

תשע מיני מנחות יש:
א) מנחת נסכים לעולה או לשלמים,
ב) מנחת חביתין שמביא כ"ג בכל יום,
ג) לחם הפנים,
ד) מנחת העומר,
ה) שתי הלחם בחג השבועות,
ו) מנחת חנוך ומלואים,
ז) מנחת נדבה או נדר,
ח) מנחת חוטא שנשבע שבועת העדות לשקר, או שנכנס בשוגג לביהמ"ק בהיותו טמא,
ט) מנחת סוטה.

ארבע עבודות במנחות:
קמיצה,
נתינה בכלי,
הולכה
והקטרה.

ובסוף המסכת מובאין קצת דיני במה ובית חוניו.

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
סיכום דיני מנחות

מקור הערך: ע"פ אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן