חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יעקב שמשון משיפיטובקה

מגדולי רבני החסידות - נפטר 1801

בנו של רבי יצחק, רבן של סלאביטה, שיפיטובקה אוהימאן ובאר, תלמידו של המגיד ממזריטש ובן-ביתו של רבי ברוך ממזבוז'.

כגדול בתורה ובעל שכל חריף, שעמד בקשרים מהודקים עם גאוני הדור (עם רבי יחזקאל לנדא ורבי ישעיה פיק, חידושיו מובאים בשו"ת מהרש"ם ח"ג סי' שט"ו, בספר "זרע אפרים" לר' זלמן מרגליות דף ע' ובעוד ספרים) הוטל עליו התפקיד להפיץ את תורת החסידות ולהחדירה בחוגי הרבנים והלמדנים, הוא מלא את שליחותו זו בהצלחה יתירה.

מאז עלותו של חברו וידידו רבי מנחם מנדיל מויטבסק לארץ-ישראל בשנת תקל"ז השתוקק לעלות אליה גם הוא, וחפצו ניתן לו רק כעבור שנים מספר. בארץ היה כאילו שליחו של רבי ברוך ממזבוז', שהיה שולח על ידו את תרומותיו עבור החסידים באה"ק.

בעלותו ארצה התיישב בטבריה והתקרב לחוגו של רבי אברהם מקאליסק, ויחד אתו וצדיקים אחרים הוציא כרוז בעניין מעות ארץ-ישראל, ואזהרה שלא לשנות מהם לצדקה אחרת.

כעבור זמן התרחק מחבורתו של רבי אברהם, התבודד מסיעת החסידים ומסביבו התרכז חוג מצומצם.

נפטר בטבריה ביום ג' סיון תקס"א (1801).


מקור הערך: יצחק ורפל, ספר החסידות תש"ז

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן



ערכים קרובים
דב בר המגיד ממזריטש
ברוך ממזבוז'
מנחם מנדל מויטבסק
אריה ליב שרה'ס


נושאים קרובים באתר דעת
חסידות