חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מרדכי בן הלל

מחכמי אוסטריה והיה מגזע הראב"ן ורבנו אפרים בן נתן, ואשתו הייתה בתו של רבנו יחיאל מפאריס

מרדכי בן הלל היה פוסק, נולד בראשית המאה הי"ג, ונהרג בעיר נירנבערג על קדוש השם עם אשתו וחמשת בניו בעש"ק כ"ב מנחם אב שנת ה"א נ"ח (1298). היה תלמיד מובהק של מהר"ם מרוטנבורג וגם למד אצל רבנו פרץ בן אליה ואצל קרובו ר' אפרים, ור' יעקב הלוי מאשפירא ור' אברהם אחיו של מהר"ם ר"ב, ספרו המרדכי כולל כל דיני התלמוד וכל שיטות הגמרא ורש"י ותוספות כסדר האלפסי. בספר מצויים מנהגים והלכות מהפוסקים הראשונים, וכן דברים חשובים לתולדות הימים וממנו שאבו חוקרים חומר רב, חיבר סליחות ושירים.

מרדכי בן הלל - פוסק, מחבר ספר ה"מרדכי", נולד בראשית המאה הי"ג, ונהרג בעיר נירנבערג על קדוש השם עם אשתו וחמשת בניו בעש"ק כ"ב מנחם אב שנת ה"א נ"ח (1298).

ר' מרדכי היה אשכנזי מחכמי אוסטריה והיה מגזע ראב"ן ורבנו אפרים בן נתן, ואשתו מרת זעלדא הייתה בתו של רבנו יחיאל מפאריס. ר' מרדכי היה תלמיד מובהק של מהר"ם מרוטנבורג, ולמד אצל רבנו פרץ בן אליה ואצל קרובו ר' אפרים, ור' יעקב הלוי מאשפירא ור' אברהם אחיו של מהר"ם ר"ב. את כולם הוא מכנה בשם רבותיו.

ספר המרדכי
ספרו המרדכי כולל כל דיני התלמוד וכל שיטות הגמרא ורש"י ותוספות כסדר האלפסי. בתוך הספר נאספו הלכות ומנהגים מהפוסקים הראשונים. נמצאים בו ידיעות הסטוריות, וממנו שאבו חוקרים חומר רב.

חשיבות הספר נודעה עוד בזמן ר' מרדכי, והסופרים העתיקו אותו פעמים הרבה. יש לספר גם לא מעט העתקות משובשות.

החיד"א ראה ספר מרדכי הגדול בכתב יד, ונוסף בו גם הלכות ארץ ישראל, פרק "אלו הלוקין" ופרק "אלו הן הנשרפים", ומסכת זבחים. אך הטופס חסר הלכות קטנות, כי הלכות קטנות הנמצא בדפוסים אינן של המרדכי.

כתב גם ספרי שו"ת שאבדו ואינם בכתב יד. חיבר סליחות ושירים, ונודע שירו על תנועות הלשון העברית, המתחיל "משוך חסד עלי עבדך ואלף לבבו בין עדי יקר יגלף".

חיבר שיר על הלכות שחיטה ומאכלות אסורות בשם "הלכות שחיטה ובדיקה והלכות איסור והיתר" (ויניציא 1550).

מקור הערך: ע"פ אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן