חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מרקוליס

שם האליל מרקורי, המוצב בפרשת דרכים. העוברים ליד הפסל היו משליכין אבן לכבודו

מרקוליס - האליל מרקורי שעמד על פרשת דרכים, ובידו הנטויה היה מורה הדרך לעוברים. בצד הפסל עמד סמל קטן.
מרקוליס נעשה משתי אבנים זו בצד זו ואחת על גביהן. ר' ישמעאל סבר שהיו עושין מרקוליס קטן בצד מרקוליס גדול. שלוש (אבנים) הדומות למרקוליס אסורות, שתים מותרות (ע"ז נ').

האבנים הצבורות באופן זה נקראות "אבני מרקוליס" או "אבני בית קוליס" (ב"מ כ"ה).

מנהגם היה שהעוברים אצל הפסל היו משליכין אבן לכבוד האליל, ולזה כוונו חז"ל במאמרם:
הזורק אבן למרקוליס זו היא עבודתה (סנהדרין ס'). אפילו עשו כן לשום גנאי נחשב כאלו עובד עבודה זרה (שם ס"ד).
חכמים אסרו אפילו שתי אבנים בצד מרקוליס יען כי נראות כרגלי מרקוליס (ע"ז מ"ט),

האבנים האלה נאסרו בהנאה, ואם השתמשו באבני מרקוליס לרצף בהן רחובות העיר - פרשו חכמי ישראל מן הדרכים האלה (שם נ').

הרואה מרקוליס אומר בא"י אמ"ה שנתן ארך אפים לעוברי רצונו (ברכות נ"ז). עתה אין מברכים ברכה זו, מפני שרואים אותה תמיד (או"ח סי' רכ"ד).

זריקת אבן למרקוליס הייתה למשל: אמרו - כשם שזורק אבן למרקוליס עובד עבודה זרה, כך כל המכבד רשע כאלו עובד עבודה זרה (תוספתא ע"ז פ"ז סוף).

מקור הערך: ע"פ אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין


הערות לערך:
שם המעיר: קריספין מאיר
הערה: כמו-כן,נעשה שימוש במשל זה בספרות יהודית של ימי הבייניים.
"כל העושה טובה למי שאינו מכירה-כאילו זורק אבן למרקוליס"

חובות הלבבות רבנו בחיי בר יוסף
מקור ההערה: חובות הלבבות-רבנו בחיי בר יוסף


שם המעיר: ברוך וינטרוב
הערה: א. ההשוואה בין לימוד תלמיד שאינו הגון או עשיית טובה למי שאינו מכיר בה לזריקת אבן למרקוליס מקורו בילקוט שמעוני.

ב. האם הסמל העומד ליד הפסל הינו שלשת האבנים זו על גבי זו?

ג. שאלה: מהו מקור הזיהוי בין מרקוליס למרקוריוס? האם יש קשר לדולמנים (שיטת קבורה של הנוודים, אשר היו מניחים מעל הקבר שתי אבנים עומדות ומעליהם אחת שוכבת. בנוסף, הם היו מניחים גל אבנים על גבי הדולמן. פרטים אלו מזכירים מאד מרקוליס.)
מקור ההערה: פרויקט השו"ת+ידע אישי


שם המעיר: אלי מיטלמן
הערה: לגבי הערה ג' של ברוך ויינטראוב: דולמן לא היתה צורת קבורה אלא מבנה מונומנטלי.כמו כן, זה לא היה בשימוש של נוודים דווקא. היות ובניית דולמנים היתה בשימוש בעיקר בתקופת האבן החדשה עד תקופת הברונזה לא יתכן שלזה התכוונו חז"ל.
מקור ההערה: ידע אישי+וויקיפדיה


שם המעיר: ד"ר משה הרטל
הערה: א. דולמנים שימשו לקבורה של נוודים. הדולמנים הפשוטים נבנו משתי אבנים זקופות ומעליהן אבן בצורת שולחן (ומכאן שמם שפירושו שולן אבן). הדולמנים כוסו בגל אבנים (רוגם). התיאור של בית מרקוליוס מתאים ביותר לתיאור הדולמנים.
ב. הדולמנים מתוארכים לתקופת הברונזה הביניימית, אך השתמשו בדולמנים גם בתקופת הברונזה הקדומה א ובתקופת הברונזה המאוחרת.
ג. הדולמנים אומנם קדומים במאות שנים מזמנם של חז"ל אך הם בולטים על פני השטח גם כיום. סביר שבזמנם של חז"ל כבר לא ידעו למה שימשו הדולמנים. יתכן שבין הנוכרים היו שעבדו להם כאלים.


מקור ההערה: מחקר


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן