ביבליוגרפיה - יהודי פינלנד / שלומי רייסקין
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

ביבליוגרפיה - יהודי פינלנד

מחבר: שלומי רייסקין

ביבליוגרפיה - יהודי פינלנד

 

 
 
ספרים
 
 חצקלס, הלנה, פינלאנד, ווילנע :נייעיידישע פאלקסשול, 1931

 מרשק, דניאל, פינלאנד :לויט מאנער א"א קוועלן / יידיש -ד' מארשאק ; אונטער דעררעדאקציעפון הללאלעקסאנדראוו.מאסקווע-כארקאוו-מינסק : צענטרפארלאג, 1930.

 קרפליק, יעקב, א סדראין פינלאנד : (ערצעהלונג),  קאפענהאגען :דאס וואכען בלאט, 1912.
 
 קשאני, ראובן,   היהודיםבפינלנד : סיפור ותמונה,  תשמ"ה 1985

 התפוצה : מערב אירופה, ירושלים : כתר, 1976
 
Bolotowsky, Gideon; Harviainen, Tapani; The Jewish minority in Finland    [Helsinki?] : [s.n.],   [1987?].
 
Elazar, Daniel Judah, The Jewish communities of Scandinavia :   Sweden, Denmark, Norway and Finland, Lanham :   University Press of America,   1984

Franklin-Rahkonen, Sharon Mary,  Jewish identity in Finland , Ann Arbor, Mich. :   U.M.I., 1994, c1991.
 
Holopainen, Saimi Hellin, Uskonnollisuuden rakenteesta ja uskonnon Funktioista Suomen Juutalaisissa Seurakunnissa ,    [Jyvaskyla[, [Finland] :   Jyvaskylan yliopisto,   1993

IAntovskii, Shimon     Lager sovetskikh voennoplennykh-evreev v Finliandii (1942-1944) : sbornik vospominanii i dokumentov,  Jerusalem : Machanaim,   c1995

Lebel, Jennie, A Memorial of Yugoslavian Jewish POWs, (See pp. 51-52). 
(ספר זה יצא בגירסה עברית: חיילים יהודים מיוגוסלביה כשבויי מלחמה בגרמניה הנאצית : אלבום זיכרון במלאת יובל לשחרור 1945-1995 / ליקטה וערכה: ג'ני לבל, תל-אביב : ארגון ותיקי מלחמת העולם השנייה בישראל - הקבוצה היוגוסלבית, תשנ"ה- 1995) 

Rautkallio, Hannu, Finland and the Holocaust : the rescue of Finland's Jews, New York : Holocaust Library,   1987

Rautkallio, Hannu, Ne kahdeksan ja Suomen omatunto : Suomesta 1942 luovutetut juutalaispakolaiset, Espoo : Weilin+Göös, c1985.
 
Sana, Elina, Kuoleman laiva S/S Hohenhörn : juutalaispakolaisten kohtalo Suomessa, Porvoo : Söderström, c1979.
 
Лагерь советских военнопленных-евреев в Финляндии (1942-1944 год) : сборник воспоминаний и документов, Шимон Янтовский.  Иерусалим : Маханаим, c1995.

 
 
מאמרים
 
 גולן,יהודה,  "פינלנד",  התפוצה                           (1976) 163-168

 דבורז'צקי, מאיר, "פינלאנדויהודיה בתקופת הנאצית";אורות וצללים,  גשר 2,17 (תשלב) 74-82

 הרוויאיינן, טפני, "יידן איןפינלאנד",  די יידישע גאס  2 (1995)134-139

 הרוויאיינן, טפני, "ליצנושל הצאר פיטר הגדול –היהודי הראשון על אדמת פינלנד", ברית עברית עולמית: כנס 15 (תשסב) 69-73

 ליברלס, עדינה ויס, "יהודי פינלנד", תפוצות ישראל טו, 8 (תשלז) 105-114

 
A Bit of Finnish-Jewish History, Avotaynu XIII/3/66 (1997)

Bassin, A.. Les Juifs en Finlande pendant la deuxième guerre mondiale.  Le Monde Juif 28 [68] (1972) 43-47

 
Beizer, Serah. The treatment of Soviet Jewish prisoners of war in Finland 1941-1944.  Jews in Eastern Europe 26 (1995) 11-24

 
Bélinki, Karmela. Shylock in Finland; the Jew in the literature of Finland 1900-1970.  Nordisk Judaistik 21,1-2 (2000) 45-55

 
Cohen, William B.. Finland and the Holocaust.  Holocaust and Genocide Studies 9,1 (1995) 70-93

Hakkarainen, Heikki J.. Judentum in Finland. Röllwagenbüchlein (2002) 487-499

Harviainen, Tapani. Hebrew and Jewish studies at the universities in Finland.  Yod; revue des études hébraïques et juives N.S. 1-2 (1996) 223-232

Harviainen, Tapani. Juutalaiset suomessa.  Juutalainen kulttuuri (1998) 291-304

Harviainen, Tapani. La minorité juive en Finlande. Yod; revue des études hébraïques et juives 36-37 (1995) 131-141

Harviainen, Tapani. Levande hebreiska i Norden pa 1500-1700-talen.  Nordisk Judaistik 16,1-2 (1995) 75-82

Harviainen, Tapani. The Jewish minority in Finland. Nordisk Judaistik 6, 2 (1985) 55-65

Harviainen, Tapani. The Jews in Finland and World War II.  Nordisk Judaistik 21,1-2 (2000) 157-166

Harviainen, Tapani. World War II and Jews in Finland. Holokausta izpetes problemas Latvija (2001) 185-194

Hösch, Edgar. Faschismus und Antisemitismus in Finnland.  Vorurteil und Rassenhass (2001) 227-252

Leitzinger, Antero. Lessons from integration of aliens in Finland 1917-1944.  Turkish-Jewish Encounters (2001) 327-332

Liberles, Adina Weiss. The Jewish community in Finland. Jewish Communities of Scandinavia (1984) 135-151

Lundgren, Svante. Judiska nordbor eller nordiska judar?.  Nordisk Judaistik 17,1-2 (1996) 75-83

Muir, Simo. Yiddish in Helsinki and its Swedish component.  Nordisk Judaistik 21,1-2 (2000) 139-148

Raivo, Petri J.. Oblivion without guilt; the Holocaust and memories of the Second War World in Finland. Gender, Place and Memory (2003) 108-125

Rautkallio, Hannu. "Cast into the lion's den"; Finnish Jewish soldiers in the Second World War.  Journal of Contemporary History 29,1 (1994) 53-94

Seela, Jacob. Ett arkivfynd och dess bakgrund.  Nordisk Judaistik 18,1-2 (1997) 107-124

 

עיתונות
 
Finnish Jewry - On the Periphery, Semi Kahan. Jerusalem Post. May
22, 1990. pg. 07

A History of Resistance, Shmuel Moreh. Jerusalem Post. Dec 17,
1989. pg. 05

Exile for Finnish Jews, New York Times; Jul 13, 1918; pg. 3, 1

No Present Relief for Finnish Jews, Special Correspondence the New York
Times
; May 2, 1909; pg. C8, 1

Rights of Finnish Jews, Special Cable to the New York Times; Jan 11, 1909;
pg. 1, 1

Renew Persecution of Jews in Finland, New York Times; Dec 26, 1908; pg. 5, 1

Synagogue Gets Foreign Exhibits; A Torah Hidden From Nazis Among Gifts to Museum, New York Times, Aug 31, 1965. pg. 38, 1 pgs


ברשת האינטרנט
 
 נתונים: יהודי פינלנד בתקופת השואה
http://www.amalnet.k12.il/meida/shoa/shoa0042.htm

 הבכורההאולימפית שהסתיימה בוועדת החקירה הראשונה
http://www.wingate.org.il/site/HE/wingate.asp?PI=112&doc_id=1161

 מתכוןפשטידת קרליה בסגנון יהודי פינלנד
http://www.goodfood.co.il/recipes/print-recipe.php?RecipeID=3442

 ד"ר זרח ורהפטיג, המאבק ההיסטורי והמשפטי על השחיטה היהודית, סיני נב, תשכ"ג
 
 מנחם הכהן, 'דע את עמך', סקירה על הפזורה היהודית בעולם - תשכ"ב 1962

 חדשותבמבילי - פינלנד שלחה מאות שבויים יהודים לגרמניה
http://www.bambili.com/bambili_news/katava_main.asp?news_id=4994&sivug_id=1


The Jewish Community of Helsinki, Finland
http://www.jchelsinki.fi/

A short History of Finnish Jewry
http://www.jchelsinki.fi/history.htm

Helsinki Jewish Community Organizations
http://www.jchelsinki.fi/orgs.htm

Jewish Encyclopedia - Finland
http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=147&letter=F

The Virtual Jewish History Tour - Finland
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/vjw/Finland.html

Finland - Jewish and Muslim Communities
http://reference.allrefer.com/country-guide-study/finland/finland54.html

World Jewish Congress - Finland - History and Demography
http://www.worldjewishcongress.org/communities/world/weurope/finland.cfm

Finnish Jewish Recipes (and some History) - Jewish Woman Magazine
http://www.jwmag.org/articles/12Fall04/p01.asp

Finnish Jewish (Ashkenazi) Recipes
http://www.recipezaar.com/r/245/124

Jewish Community in Helsinki (Embassy of Finland - Tel Aviv)
http://www.finland.org.il/doc/en/finfo/jewish.html

Freilach Mit Kneidlach, a Finnish-Jewish Klezmer ensemble
http://koti.welho.com/bhirscho/kleze.htm
http://www.avoimetovet.fi/klezmer/english/freilach.html

WJC - Manifestations of Antisemitism in  the EU 2002-2003 - Part on Finland
http://www.worldjewishcongress.org/anti-semitism/reports/AS-Country-FI.pdf

Hazamir Choir of Helsinki --Judiska Sangforeningen rf  - A history of this
Finnish Jewish choir online.
http://www.helsinki.fi/~aschulma/srk/choirhist.htm

A little info regarding Jewish POWs in WWII (among them – Finnish Jewish soldiers)
http://www.jafi.org.il/education/jpow.html

Sam Vanni, a well-known Finnish-Jewish artist
http://www.taidemuseo.hel.fi/english/veisto/veistossivu.html?id=193&sortby=s
tatue

Finnish-Jewish poet and mystic Ulf Karmi
http://www.umu.se/histstud/personal/fruitman_stephen2.html

World Report - Friday May 28, 1999 - Finnish Jews upset over commemoration
http://www.jewishsf.com/content/2-0-/module/displaystory/story_id/11323/edit
ion_id/217/format/html/displaystory.html

The depressing gauntlet of the Finnish Jews
http://www.palestinegd.fi/hs56.htm

Virtual Finland - National Minorities of Finland, Jewry in Finland
http://virtual.finland.fi/netcomm/news/showarticle.asp?intNWSAID=26476