המחשב והספר
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

המחשב והספר

המחשב והספר


אתם זוכרים את "הנסיך הקטן"? זה, עם המעיל המתרחב, בצבעים אדום כחול, השיער הזהוב והחרב בידו? הוא הופיע כך על עטיפת הספר, והוא נשאר כזה בדמיוננו.

והיכן ה"ספרים שאהבנו"? - שליוו אותנו בילקוטנו ובדמיוננו, שקראנו בהם בעת שמחה ובעת מצוקה, שירים שעודדו את רוחנו, ונתנו לנו דמות להזדהות עמה.

שירי רחל של ימי נעורינו, שירי עמיחי וזלדה של דור ילדינו, כל אלה מילאו פונקציה תרבותית, רגשית ומחנכת. וכולם באו מן הספר. הספר, עם הנייר המצהיב, הכריכה המתפרקת, והרישומים והשרטוטים שהיו בו, או שהוספנו אנו עת נחה עלינו המוזה.

לספר יש פונקציה משלו. לא הרי ספרות יפה כעיתון, ולא שני אלה כספר קודש, ולא שלושתם כסידור התפילה, ולא ארבעתם כפמפלט על הקיר, ולא כל אלה כ - HOME  PAGE של האינטרנט, וכל כולם שונים הם ממאמר מדעי, ומטקסט על צג המחשב.

לפני כמה ימים מצאתי בניבכי האינטרנט שיר ענוג. קראתי, וחזרתי וקראתי, ולא יכולתי ליהנות מן השיר: ארוך היה, ואי אפשר היה להשוות את תחילת השיר לסופו, אי אפשר  היה לראותו בראייה אחת. לסוף נכנעתי: הדפסתי אותו על נייר, ישבתי בנחת על הספה, וקראתי. הפעם נהניתי.

למחשב יש יכולת לעשות דברים שהספר אינו יכול לעשותם, אל נכניס את המחשב לתחומים לא לו. האם ניתן להעלות על הדעת אדם מתפלל מתוך מחשב? או נערה קוראת שיר ממחשב-מחברת? או ספר זיכרונות בקובץ מחשב? (ואיך יקפלו את הפינה עליה כותבים "סוד כמוס"?) ומה תהיה התגובה כאשר נער יעביר לחברתו "פתק" על דיסקט?

גם המחשב הידידותי ביותר, הוא מכשיר מנוכר, צמוד למקום אחד, נראה כל הזמן באותה צורה.

ואולי ראוי לסיים רשימה זו בקטע מתוך צוואה שנכתבה לפני 850 שנה. כותב הצוואה הוא יהודה אבן תיבון, מייסד שושלת המתרגמים מערבית לעברית. (בנו, שמואל, תירגם את  הספר "מורה נבוכים" לעברית). ראו מהם הדברים החשובים שיש לאב לומר לבנו טרם  מותו:


ופקוד ספריך העבריים בכל ראש חודש, והערביים פעם בשני חדשים... וסדר
הכל בסדר נאה, כדי שלא תיגע לחפש ספר כשאתה צריך אליו..

ואל תימנע מהשאיל ספריך למי שאין יכולת בידו לקנות ספר, ובלבד שהוא
מובטח שיחזירם לך...

ושמור ספריך שמירה רבה, וכסה הארונות כיסוי יפה, ושמור אותם מן המים
למעלה, ומן העכברים, ומכל נזק, כי הם אוצרך הטוב.
 

ואתה, הקורא בן המאה העשרים, נסה לתרגם טקסט עתיק זה לשפה מודרנית. נסה לנסח את הצוואה שיכתוב ביל גייטס ("יו"ר מיקרוסופט"; "האיש הכי עשיר בעולם"; "יצרן המחשבים הגדול  בעולם"), כאשר יוריש לבנו את הדגם המתקדם ביותר של המחשב החדיש ביותר שייצר אדם  עלי אדמות!