מחשבים או חינוך / יהודה איזנברג
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

מחשבים או חינוך

מחבר: יהודה איזנברג

מחשבים או חינוך

 

הלומדה והמחשב
באותה שנה שתוציא את הלומדה שפיתחת אל השוק -
בה בשנה יצא המחשב שהלומדה תעבוד עליו - מן השוק.
 
הרחבה:
במהלך השנים ישרדו שני סוגי טכנולוגיות:
א. טכנולוגיות פשוטות ובסיסיות, שעיבוד החומר שלהן מתוחכם
(סרטים, וידאו, טלוויזיה, מעבד תמלילים).
ב. טכנולוגיות מתוחכמות, שעיבוד החומר שלהן פשוט ובסיסי.
(מאגרי מידע שהטקסטים מוכנסים אליהם בקריאה אופטית).
 
מסקנה:
טכנולוגיות שגם הן וגם עיבוד המידע עליהם מתוחכם -
עיבוד המידע לעולם לא יספיק להשיג את השינויים הטכנולוגיים.
 
תוצאה:
טכנולוגיות אלה יעוררו התפעלות, אף יוצגו בכנסים, אך לא יחדרו לשימוש רחב.
 
 
מורים היזהרו בדבריכם!
כאשר המורה רוצה ללמד תכנת DOS, והוא מכריז בכתה:
"ועכשיו כולם לצאת מהחלונות",
יבדוק נא לפני כן אם הכתה איננה ממוקמת בקומה העליונה של בנין בית הספר.
 
 
עם הפנים לעתיד
במלניום השלישי, השיעור יהיה
אמצעי עזר לשימוש במחשב.
 
 
חוק התקציב
התקציב המיועד למחשבים בחינוך יכול להספיק לאחד מן השניים:
או לאספקת "ברזלים", או להכנת חומרים דידקטיים למערכת החינוך.
אבל לא לשניהם יחד.
 
מסקנה:
אם הצלחת למחשב את מערכת החינוך, ולספק מחשבים די הצורך,
לא תהיה לך תכנית דידקטית וחומרי למוד דידקטיים להפעיל על המחשבים.
אם תפנה את התקציב ליצירת חומרים דידקטיים ושיטת הוראה נאותה -
לא יהיו לך מחשבים להפעיל עליהם את השיטה שגילית.
לעולם לא ייפגשו השניים: ה"ברזלים" והדידקטיקה.
 
 
חוק המומחים
המומחים-מקבלי-ההחלטות בתחום המחשבים בחינוך,
הם או מומחי מחשבים שאינם מבינים בדידקטיקה,
או אנשי הוראה שאינם מבינים במחשבים.
 
מסקנה:
אם אנשי המחשבים החליטו את ההחלטות,
לא יהיה בהם שימוש דידקטי.
אם אנשי הדידקטיקה החליטו את ההחלטות,
לא יתאימו ההחלטות לפריסת המחשבים במערכת.
לעולם לא ייפגשו השניים: הדידקטיקה והחומרה.
 
 
חוק היועצים
כדי להיות יועץ מחשבים בחינוך,
צריך לדעת קצת יותר מאשר מקבלי ההחלטות בתחום המחשבים בחינוך.
לפעמים "קצת" זה הוא הידיעה היכן ממוקם כפתור OFF /ON.
 
 
תורות חברתיות
קפיטליזם בנוי על ההנחה שכל אחד יכול להרוויח.
סוציאליזם בנוי על ההנחה שכל אחד צריך להתחלק ברווח.
קומוניזם בנוי על ההנחה שאף אחד לא צריך להרוויח.
ציונות בנויה על ההנחה שאין רווחים.
ניהיליזם בנוי על ההנחה שאין.