לידה בבית / גבריאל גולדמן ומנחם בורשטיין
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

לידה בבית

מחבר: גבריאל גולדמן ומנחם בורשטיין

בקיצורים ובהשמטות.

לידה בבית

 

עד לפני כמאה שנה רובן המכריע של הלידות בעולם המערבי היו בבית. הלידה הייתה מאורע ששייך למשפחה ולא אירוע רפואי ששייך לבית החולים. תוך שני דורות בלבד עברו רוב הלידות לבתי החולים. לידות מחוץ לבית החולים כיום מחולקות לשני מצבים – לידת בית מתוכננת, מצב שבו מתכננים מראש ללדת בבית או במקום מסוים מחוץ לבית החולים; ולידת בית מתרחשת, לידה בלתי מתוכננת, כגון במקרה שאישה לא הספיקה להגיע לבית החולים על אף כוונתה ללדת שם. לעתים אמצעי התחבורה לא זמינים, או שהאישה לא מודעת לכך שהיא בלידה פעילה, או שהלידה מתרחשת במהירות רבה מהמתוכנן. לידות בית לא מתוכננות קשורות למצב סוציו-אקונומי נמוך, למרחק גדול מבית החולים וכן לוולדנות מרובה שבאה לידי ביטוי בלידות מהירות.

 

שיעור הסיבוכים בלידות בית לא מתוכננות גבוה הרבה יותר מאשר בלידות הבית המתוכננות. לידות הבית המתוכננות צריכות להיות לידות בסיכון נמוך, לעומת לידות הבית הבלתי מתוכננות שמוגדרות כסיכון גבוה. יש בלידות הבית הבלתי מתוכננות יותר סיבוכים של השִליה – שִליה לא נפרדת, קריעה של חלקי שִליה, וההבדל החשוב ביותר – התחלואה ותמותת התינוקות גבוהה יותר לעומת לידות בית מתוכננות.

 

המעבר מלידות בית ללידות בבית החולים, עם התקדמות הרפואה, הפחית בצורה משמעותית את שיעור התמותה האימהית והעוברית. המודעות לסיכון ולצורך במניעת זיהומים בלידה, המודעות והטיפול במאזן המלחים בגוף, היכולת לתת עירוי תוך ורידי, אנטיביוטיקה, מנות דם לפי הצורך, האפשרות לרפואת חירום לעובר, שיפור הטיפול בפגיות – כל אלה עזרו להפחתת תמותת האימהות והיילודים בכל מערך הלידה, בעיקר בבתי חולים.

 

המצדדים בלידות בית טוענים שעל ידי התכוננות ללידת בית בצורה נאותה אפשר למנוע סיבוכי לידה. גם הם מסכימים שחוסר מודעות מראש למצבים המסכנים את העובר, כגון מצג עכוז, תאומים, לידה מוקדמת והיריון עודף, מסוכן מאוד בלידות בית, בפרט כאשר אין אפשרות מיידית להעברה לבית החולים. כיוון שמצבים כאלה ידועים מראש, ממילא אין מבצעים לידות בית במצבים כאלה, והם אינם אמורים לעכב לידות בית במצבים הרגילים.

כדי לאפשר לידת בית יש לאפשר זאת רק ליולדות בהיריון שאינו מוגדר בסיכון. כאשר מחליטים על לידת בית עושים זאת עם צוות רפואי מיומן ללידות בית ועם אפשרות גישה מיידית לבית חולים. אלו הם תנאים חיוניים ללידות בית.

 

המצדדים בלידות בית טוענים שבלידות בית מתוכננות בהשתתפות רופא מיילד או מיילדת, לא נמצאו יותר סיבוכים מאשר בלידות בבית חולים, ושהמערך המיילדותי בבית דואג להבאת היולדת לבית החולים במהירות אם מתעוררים סיבוכים, והם מגבים את דבריהם במחקרים רבים. אמנם במחקרים אחרים נמצאו סיבוכים רבים יותר בלידות בית מאשר בלידות בבית החולים.

 

בשנת תשס"ח (2008) פירסם משרד הבריאות נוהל מסודר שעוסק בתנאים ההכרחיים לביצוע לידת בית מתוכננת. נהלים אלו עודכנו והוחמרו בשנת תשע"ב (2012). מטרת הנהלים לוודא שלידות בית מתוכננות יתבצעו רק כשמדובר בלידה שאינה מוגדרת כלידה בסיכון, כגון – עובר יחיד, מצג ראש, לידה בזמן תקין, הערכת משקל תקינה, מצב בריאותי תקין של היולדת, מעקב היריון מסודר ותקין, וכן להסדיר את התנאים הסביבתיים, הציוד הנדרש לצורך הלידה והאפשרות להגיע במצב חירום בתוך שלושים דקות לבית חולים קרוב שיש בו חדרי לידה מאושרים. כמו כן, הנוהל מפרט התוויות באלו מצבים הכרחי להעביר את היולדת והיילוד לבית החולים הקרוב.