נסיעה לבית החולים בשבת / גבריאל גולדמן ומנחם בורשטיין
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

נסיעה לבית החולים בשבת

מחבר: גבריאל גולדמן ומנחם בורשטיין

בקיצורים ובהשמטות.

תוכן המאמר:
מתי לנסוע
כיצד לנסוע
ליווי על ידי קרובים
חזרת היולדת ומלוויה לביתם בשבת
זירוז לידה בשבת


נסיעה לבית החולים בשבת

 

כה. ברור שיולדת צריכה לנסוע לבית החולים בשבת, ואין אומרים לה שתלד בבית כדי למנוע את הנסיעה בשבת, כיוון שבית החולים עדיף מבחינה רפואית ומקובל שנשים יולדות בבית החולים.

 

מתי לנסוע

כו. ברגע שהאישה מרגישה צירי לידה סדירים, ואפילו יש לה ספק בדבר אם תלד עתה, מותר לה לנסוע לבית החולים, ואין צורך להמתין לשלבים מתקדמים יותר, כדי למנוע חשש סכנה.

 

כז. ירידת מים, גם ללא צירי לידה, מחייבת נסיעה לבית החולים גם בשבת. אף על פי שאין זה אחד מסימני הלידה שנזכרו בגמרא, ירידת מים מבשרת על תחילת תהליך הלידה, וממילא היולדת חייבת להגיע בהקדם לבית החולים. מלבד זאת, אחרי ירידת מים יש להשגיח השגחה קפדנית על היולדת בבית החולים עקב החשש מזיהום.

 

כח. יש לנסוע בשבת לבית החולים כשיש ליולדת הרגשת לחץ כלפי מטה, או תחושה שהעובר כבר רוצה לצאת, גם ללא תחושת צירים.

 

כט. ברור שכשיש חשש לסכנה חובה לנסוע מיד לבית החולים. כגון דימום פתאומי חזק, חום גבוה, חולשה כללית קרובה לעילפון, מצוקה נפשית פתאומית (חרדה), אי תחושה של תנועות העובר או תנועות עובר חזקות הגורמות לכאבים אצל היולדת.

 

ל. אם האישה מסופקת אם היא צריכה לנסוע או לא, עדיף להתקשר לחדר לידה בבית החולים ולשאול, כדי למנוע נסיעה מיותרת בשבת לבית החולים.

 

לא. יולדת שהופיעו אצלה סימני לידה סמוך לצאת השבת, ומסופקת אם תוכל להמתין עד צאת השבת, מותר לה לנסוע מיד ואינה צריכה להמתין לצאת השבת.

 

כיצד לנסוע

לב. כשצריך להגיע בשבת לבית החולים, עדיף לנסוע באמבולנס מאשר ברכב פרטי. מבחינה רפואית יש יתרון באמבולנס שיש בו אנשי רפואה מיומנים ומצוידים שיכולים לטפל ביולדת במקום או להזעיק עזרה מיידית; האמבולנס יכול להגיע מהר יותר; נהג האמבולנס יכול לחזור לביתו לאחר הסעת היולדת.

 

לג. מותר לטלפן בשבת לשירות אמבולנסים ולהזמין רכב שיעביר את היולדת לבית החולים, ואין חיוב להטריד שכן שיש לו מכונית שיסיע אותה. בנוסף לכל יתרונות האמבולנס, יש גם חיסרון לבקשת רכב משכן, שייאלץ בדרך כלל להישאר בבית החולים להמשך השבת, מנותק ממשפחתו ומביתו.

 

לד. יש מי שכתב להעדיף הגעה לבית החולים עם נהג גוי, כשאין בכך שום עיכוב.

 

לה. יש להעדיף את הדרך הקצרה ביותר לבית החולים, כדי למעט בחילול שבת.

 

לו. במקום צורך מותר להשתמש בשבת במכשיר ניווט GPS, ולא יכבה את המכשיר בסיום הנסיעה.

 

לז. הנהיגה ברכב היא נהיגה רגילה, כיוון שיש חשש שאם ינסה לנהוג בשינוי ולדקדק בהלכות שבת הוא עלול לסכן חיי אדם.

 

לח. להלכה, יולדת שהחלו אצלה צירים, ותוך כדי נסיעה לבית החולים פסקו הצירים, ואילו הייתה בביתה לא הייתה חושבת כלל ללכת לבית החולים, חייבים לעצור מיד את המכונית ולהיכנס לבית הסמוך, ולא להמשיך לנסוע בשבת. אם לא תוכל להישאר במקום העצירה תמשיך בנסיעה לבית החולים, ואם ביתה קרוב יותר מבית החולים, תחזור לביתה.

 

בפועל כמעט בלתי אפשרי לעצור ולהיכנס עם היולדת לבית סמוך. כמו כן, לעתים רבות הצירים באים והולכים. לכן הלכה למעשה, אין לעצור לחינם את המכונית הנוסעת לבית החולים, כיוון שייתכן שהצירים יתחדשו פתאום ביתר עוז. בפרט נכון הדבר אם מדובר באמבולנס שיוריד אותה ויקשה עליה להשיג שוב אמבולנס להמשך נסיעה, וכן אם מדובר בתחילת השבת ויש סיכוי סביר שתוך כדי השבת יתחדשו הצירים, בייחוד כשהיולדת נמצאת סמוך לסוף החודש התשיעי.

 

לט. הנוסע במכוניתו בשבת משום פיקוח נפש והגיע לבית החולים, צריך להמשיך ולנסוע כדי לחנות במקום שלא מפריע למכוניות אחרות לנסוע, כדי לא לחסום את הדרך לכלי רכב אחרים שעשויים להביא גם הם חולים שיש בהם סכנה.

 

מ. בתום הנסיעה, כיוון שקיים חשש סכנה בהשארת המנוע דולק או בהימצאות המפתחות במתג ההתנעה (switch), כיוון שמישהו עלול להיכנס לרכב ולגרום לתאונה, יש מקום להתיר לכבות את המנוע ולהוציא את המפתחות ממתג ההתנעה. ויעשה זאת בשינוי, כגון בין שתי אצבעותיו.

 

ליווי על ידי קרובים

מא. כיוון שמותר לחלל שבת גם כדי לבצע פעולות שכל מטרתן היא ליישב את דעתה של היולדת, מותר לבעל ללוות בשבת את אשתו לבית החולים במכונית אם אשתו מבקשת זאת, ויש שהתירו אפילו אם אינה מבקשת זאת, כל עוד לא אומרת שאינה צריכה. ויש שכתבו שאפילו אם היא אומרת כעת שאינה צריכה ליווי, מותר לנסוע עִמה מחשש שמא תפחד אחר כך ותבוא לידי סכנה, וכך יש לנהוג למעשה. ויש מי שחילק שדווקא בלידה ראשונה בעלה צריך לנסוע עִמה אפילו אם אומרת שאינה צריכה.

 

מב. היתר ליווי היולדת קיים גם אם צריך לחלל שבת באיסור תורה, כגון שצריך לנסוע ברכב נוסף ואי אפשר להצטרף לרכב שמסיע את היולדת בהיתר.

 

מג. אפשר להתיר ליווי של קרוב משפחה אחר ליולדת, כגון אמה, אולם אין להתיר לכתחילה ליווי של יותר מקרוב משפחה אחד אלא אם כן היולדת פוחדת ומתעקשת על כך.

 

מד. גם במקום שאין צורך בליווי מצד פיקוח נפש, יש מי שכתב שחייבים ללוות את היולדת אם קיים חשש לאיסור ייחוד. כיוון שאיסור ייחוד עם אישה נשואה הוא מהתורה, ואילו איסור צירוף מלווה לרכב שנוסע בשבת בהיתר הוא מדרבנן. ודין זה נוהג בכל יולדת, גם כשמצבה הרפואי מורכב וקשה. ויש מי שכתב שבנסיעה מחוץ לשנים עשר מיל מהעיר יש לצרף אדם לנסיעה, כדי למנוע ייחוד, רק אם הנהג הוא גוי או אדם פרוץ, או אם היולדת מבקשת זאת, כיוון שלחלק מהדעות יציאה מחוץ לשנים עשר מיל מהעיר אסורה מהתורה. ויש מי שהתיר ללוות יולדת בחשש ייחוד בשבת רק כשיש נהג גוי, שלדעתו בכל ליווי יולדת בשבת יש חשש איסור תורה.

 

חזרת היולדת ומלוויה לביתם בשבת

מה. יולדת שהגיעה לבית החולים בשבת, והתברר שאין היא מוכנה עדיין ללידה, אסור לה לחזור בשבת לביתה במכונית שנוהג בה יהודי, אלא אם כן הוא נהג אמבולנס שממילא צריך לחזור לתחנתו, ואפילו הוא ישראל, בתנאי שלא יוסיף באיסורי שבת עבורה.

 

מו. אם אין ליולדת מקום לשהות בו בשבת בבית החולים, והיא מצטערת, וביתה הוא בתחום שבת, מותר לה לחזור עם נהג גוי. ואם היולדת אומרת שאינה מרגישה טוב והיא חייבת לשכב לנוח, יש מי שדעתו נוטה להתיר לה לחזור לביתה אפילו על ידי נהג ישראל. ויש מי שנראה מדבריו שאפילו כשיש לה מקום לשהות בו, אם יש אומדן של רופא מומחה שככל הנראה היא לא תלד במשך השבת כולה, מותר לה לשוב לביתה עם נהג גוי, כיוון שבביתה יהיו לה מנוחת הנפש ומנוחת הגוף, ואילו הלחץ של ההמתנה בבית החולים עלול להביא לזירוז הלידה.

 

מז. אישה שבאה בשבת לבית החולים כדי ללדת, ומתברר לרופא שטרם הגיע זמנה, אסור לו להשאירה בבית החולים מסיבה רפואית לכאורה, רק כדי שלא תצטרך לחזור בשבת, אם כתוצאה מהעיכוב קופת החולים תצטרך לשלם עבור האשפוז.

 

מח.  נהג שהסיע יולדת מחוץ לתחום וסיים את תפקידו – יש להקל שייחשב כבני אותה העיר שהגיע אליה. ומותר לו ללכת בתחום כל אותה העיר וגם אלפיים אמה מחוץ לעיר שהגיע אליה, אף על פי שייתכן שהתרחק מתחומו המקורי קרוב לשנים עשר מיל.

 

מט.  מלווה ששהייתו כבר אינה נחוצה ליולדת, וקשה לו להישאר כל השבת כולה בבית החולים, מותר לו לחזור לביתו עם נהג גוי ובלבד שבית החולים נמצא בעיר שהוא מתגורר בה או בתוך תחום שבת לעירו.

 

זירוז לידה בשבת

נ. זירוז לידה (אוגמנטציה Augmentation) שבוצע בשבת ללא צורך, יש בו משום חילול שבת של חבלה שלא לצורך, של מעשה בידיים שגורם ליציאת דם במהלך הלידה, וצער היולדת, וביטול מצוות עונג שבת שלא לצורך. אולם כשיש סיבה רפואית, מותר לזרז את תהליך הלידה גם בשבת.