הלכות שמיטה למתקדמים / הרב ברוך גיגי
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות שמיטה למתקדמים

הקורס הופק על ידי ק.ש.ת- קול שידורי תורה ועובד ע"י פודקאסט דעת

מחבר: הרב ברוך גיגי

הלכות שמיטה למתקדמים

1. שמיטה בזמן הזה, מדאורייתא או מדרבנן

 

2. מנין שנות השמיטה ומחלוקת רמב"ם והגאונים

 

3. תוספת שביעית

 

4. תוספת שביעית בזמן הזה

 

5. אבות מלאכה בשביעית

 

6. זריעה ונטיעה

 

7. עציצים

 

8. זמירה

 

9. מלאכות דרבנן בשביעית

 

10. איסור ספיחין

 

11. הפקר, נשמר ונעבד

 

12. אוצר בית דין, שיווק הפירות, ביעור שביעית