מבוא למצוות השמיטה - עורך ומגיש פרופסור יהודה איזנברג
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

מבוא למצוות השמיטה - עורך ומגיש פרופסור יהודה איזנברג

מצוות השמיטה מגיעה אחת לשבע שנים, ויש בה עושר רב של מצוות, התנהגויות ועזרה של בן אדם לחברו. קורס זה נותן ללומד סקירה כללית למצוות השמיטה, ומפגיש אותו עם עולם חקלאי בעל תפיסת עולם של עזרה הדדית.

מבוא למצוות השמיטה - עורך ומגיש פרופסור יהודה איזנברג

1. סקירה כללית: מקראות, תוקף המצווה

 

2. שביעית בימים ראשונים ; פולמוס השמיטה בצפת

 

3. מלאכות אסורות בשביעית

 

4. איסור ספיחין ודרכי התמודדות עם האיסור

 

5. דיני הפקר, נשמר ונעבד

 

6. איסור סחורה, פירות נכרי, אכילת פירות שביעית

 

7. ביעור פירות שביעית

 

8. אוצר בית דין – פרטי הדין, הפעלה וקשיים

 

9. סיכום הבעיות בשביעית – הרב שלמה זלמן אויערבך

 

10. שלוש שיטות בשביעית בזמן הזה

 

11. שמיטת כספים

 

12. הקהל