גילוח (סעיפים 321-322)
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

גילוח (סעיפים 321-322)

מתוך: דיני צבא ומלחמה
גילוח (סעיפים 321-322)

321. גילוח אסור וגילוח מותר

התורה אסרה השחתת פאת הזקן, ואין השחתה אלא בגילוח על ידי תער. (יו"ד קפא,י). על כן אסור להתגלח בתער או בסכין גילוח, עם משחת גילוח או בלעדיה. אבל מותר להתגלח במספרים, במכונת גילוח חשמלית או באבקת גילוח.
 
322. הנוהג בצבא
בהתאם לפקודות מטכ"ל 33.0118 רשאי חייל הרוצה בכך, לגדל זקן. ייתכן ובדרך זו ניתן לפתור את הקשיים העולים מהצורך להתגלח, וקלות הגילוח בתער. אם החליט אדם להתגלח, יקנה מכונת גילוח המופעלת על ידי סוללות שאפשר להתגלח בה גם בשדה.
בבסיסים ובמחנות אפשר בדרך כלל להתגלח במכונת גילוח חשמלית רגילה, וברוב בתי הכנסת הצבאיים ישנם שקעים שאפשר לנצלם לצורך זה, אם אין מקום נוח אחר.
 
גם אם הוכרז מצב חירום אין חיילים המגדלים זקן מטעמי דת חייבים לגלחו (פקודות מטכ"ל 33.0118).
 
בימי הספירה (פרט ליום העצמאות, ל"ג בעומר וכ"ח באייר); בשלושת השבועות; בימי חול המועד פסח וסוכות, ובימי אבלות ר"ל – רשאי כל חייל שלא להתגלח.