הרבנות הצבאית (סעיפים 45-48)
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הרבנות הצבאית (סעיפים 45-48)

מתוך: דיני צבא ומלחמה
הרבנות הצבאית (סעיפים 45-48)

 

45. תפקידי הרבנות הצבאית
הרבנות הצבאית הנה הגוף הממונה על עניני ההלכה ביחידות צה"ל, ועל ישום ההלכה בפתרון בעיות ספציפיות הנוגעות בבטחון המדינה.
 
הרבנות הצבאית אחראית לשמירת הכשרות במטבחי צה"ל; לאספקת מצרכים הדרושים לשמירת מצוות: יין לקידוש; תשמישי קדושה לתפילה ולחגים (סידורים, טליתות ותפילין, ספרי תורה, בתי כנסת, שופר וארבעה מינים; חנוכיות; מגילות; מחזורים וכדומה).
 
הרבנות הצבאית דואגת לביצוע הפקודות בענין שמירת שבת וחגים, בענין מתן זמן חופשי לחייל לתפילה, בענין אי העסקת חייל בימי צום וכדומה. כן ממונה הרבנות הצבאית על עניני נישואין (במקרה שהחייל רוצה ברב צבאי); על גיור חיילים, ועל עניני קבורה, אזכרות וזכרון.
 
הרבנות הצבאית עורכת את "מבצע פסח", הכולל הכשרת כל המטבחים בצה"ל לפסח, ועריכת סדר-פסח ביחידות; ואת "מסע התעוררות", הכולל הרצאות בנושאי השקפת עולם יהודית הנערך בחודש אלול.
 
46. מבנה הרבנות הצבאית
בראש הרבנות הצבאית עומד הרב הראשי לצה"ל, שהוא הרשות המוסמכת לפסוק הלכות בצה"ל. מתפקידו: ייעוץ לרמטכ"ל ולגורמי מטכ"ל בענייני דת, הוצאת הנחיות והוראות מקצועיות בענייני דת; תכנון והפעלה של שירותי דת, כמו כשרות, בית כנסת, אישות, שמירת מנוחת השבת, וכדומה; סיפוק ציוד דת; עיבוד חומר הסברה דתי; הוצאת הנחיות למניעת עגינות, והנחיות בדבר פינוי חללים וקבורתם לפי דיני ישראל (הפ"ע 2.0201).
 
לרב הראשי לצה"ל כפופים הרבנים הצבאיים הפיקודיים והחיילים. תפקידיהם: ייעוץ לאלוף הפיקוד וקציני מטהו בכל ענייני הדת; פיקוח על כשרות המטבחים ושמירת השבת, אחזקת בתי כנסת ועריכת תפילות, הדרכה דתית וקיום שעורי תורה; תכנון ופיקוח על חלוקת ציוד דת וספרות דתית לחיילים; זיהוי חללים וטיפול בענייני קבורה; טיפול בענייני דת אישיות: נישואין, גיטין וכיו"ב (הפ"ע 2.0301).
 
לרבנים הצבאיים הפיקודיים כפופים רבנים צבאיים וקציני דת, ולהם סמלי דת ומוסמכים לכשרות, הממונים על ביצוע הנחיות בתחומים שהוזכרו: בית כנסת, הווי דתי (שעורי תורה, ימי עיון, הפצת ספרות דתית, הרצאות), שמירת שבת וכשרות, אספקת ציוד דת, טיפול בענייני קבורה.
 
47. זכויות החייל הדתי
החייל הדתי זכאי לקבל חפצים אלה: מערכת כפולה של כלי אוכל: במקום מברשת גילוח ומגלחים מכשירי גילוח ב"משעי". חייל החסר תשמישי קדושה אלה, יכול לקבלם: ארבע כנפות, תפילין, טלית, כיפה, סידור ותנ"ך.
 
הרבנות הצבאית הראשית מארגנת השתלמויות תורניות תלת יומיות לחיילים דתיים, וחייל דתי זכאי להשתתף בהשתלמות כזאת אחת לשלשה חדשים. ההשתלמויות נערכות במסגרת מדרשה מיוחדת, בה שוהים החיילים באוירה מתאימה.
 
חייל שיש לו שאלות בהלכה, יכול לפנות בכתב לרב הצבאי הפיקודי, ולבקש ממנו לבוא ולהשיב על השאלה. סגל הרבנות הצבאית עומד מוכן להגיש עזרתו בכל מקרה של שאלה או בעיה-והחייל צריך לפנות אליהם ויענה.
 
48. דמותו הרוחנית של צה"ל
הרבנות הצבאית הנה גוף חי, המשתתף באופן פעיל בעיצוב דמותו הרוחנית של צה"ל. לשם כך נעשית פעילות חינוכית מגוונת של הרבנים הצבאיים: שיחות הסברה לגופים וליחידים, הוצאת חומר הסברה בכתב על פרשת השבוע, על חגים ומועדים ונושאים מגוונים אחרים. כמו כן נערכות שיחות אישיות עם חיילים היזומות ע"י הרבנים הצבאיים, או על ידי החיילים עצמם. בדרך זו מסייעת הרבנות הצבאית לחייל הבודד, ומגישה לו סעד רוחני, בצד העבודה הנעשית כדי לתת לחייל סעד חומרי.
 
תכלית פעולת הרבנות הצבאית היא לעצב את צה"ל כצבא יהודי, המתאים את חוקיו להלכה היהודית, ושואב את עצמתו מהמורשת היהודית.