מידות ומשקלות
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

מידות ומשקלות

מתוך: דיני צבא ומלחמה
תוכן המאמר:
רביעית
אמה
טפח
כזית פת
כביצה
ככותבת
מלא לגמיו
אכילת פרס באכילת מצווה
פרסה


מידות ומשקלות

 

המידות בספר זה הובאו לפי מנהג ירושלים לשיטת רא"ח נאה, וכפי שמקובל בפסקי הרבנות הצבאית.
שיטה אחרת במידות היא שיטתו של ה"חזון איש".
כדי לאפשר לקורא לחשב את המידות לפי שיטת ה"חזון איש", מובאת בזה השוואה למידות.
 
רביעית
מנהג ירושלים (הרא"ח נאה) 86 סמ"ק
החזון איש 150 סמ"ק
 
אמה
מנהג ירושלים (הרא"ח נאה) 48 ס"מ
החזון איש 57.6 ס"מ
 
טפח
מנהג ירושלים (הרא"ח נאה) 8 ס"מ
החזון איש 9.6 ס"מ
 
כזית פת
מנהג ירושלים (הרא"ח נאה) 27 גרם
החזון איש כ- 33 גרם
 
כביצה
מנהג ירושלים (הרא"ח נאה) 57.6 גרם
החזון איש 45 – 50 / 100 גרם (והכל לחומרה)
 
ככותבת
מנהג ירושלים (הרא"ח נאה) 30 גרם
החזון איש 30 גרם
 
מלא לגמיו
מנהג ירושלים (הרא"ח נאה) 42 סמ"ק
החזון איש 40 סמ"ק
 
אכילת פרס באכילת מצווה
מנהג ירושלים (הרא"ח נאה) 4 דקות
החזון איש 2 – 4 דקות
 
פרסה
מנהג ירושלים (הרא"ח נאה) 3.840 ק"מ
החזון איש 4.608 ק"מ