ספר שמואל- משבטים למלוכה


פרק לדוגמא

תוכן הקורס

עלי ושמואל 
 1. עלי ושמואל - העברת הסמכויות 
 2. הקדשתו של שמואל לנביא

שמואל הנביא 
 3. פרשת המלך 
 4. שמואל הנביא והמלוכה 
 5. שמואל א' פרקים ט-יא

שאול המלך 
 6. מעיל קטון תעשה לו אמו 
 7. לך והכית את עמלק 
 8. דוד ושאול - אהבה קנאה ופחד 
 9. הדחת שאול 
 10. משיחתו של דוד למלך 
 11. שאול בעין דור

דוד המלך - מרועה למלך 
 12. דוד וגלית 
 13. אביגיל ודוד 
 14. לסיכום פרשת אביגיל 
 15. יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו

דוד המלך: החטא והעונש 
 16. דוד ובת שבע 
 אמנון ותמר - פרק קריאה 
 17. שמואל ב' פרקים יג-כ 
 18. מרד אבשלום

מלחמות בספר שמואל 
 19. רקע צבאי 
 20. מלחמות בימי שמואל 
 21. מלחמות בימי שאול 
 22. מלחמות בימי דוד

נושאים כלליים 
 23. בין שאול לדוד - ניתוח פילוסופי 
 24. דברים לזכותו של שאול המלך

סיום 
 25. עבודה לסיום הקורס