חופש הרצון

הקורס יעסוק בגישות פילוסופיות המתארות את דרך החלטתו של אדם, את מידת החירות שיש לו בהחלטותיו ואת מעמדו כמחנך.
בקורס נושאים מתורת ההכרה: מהו רצון? מידת אחריות האדם למעשיו ולהחלטותיו. מתי החלטה היא רצונית ומתי לא. ידיעת ה' מול רצון האדם. בחירה חופשית באילו תחומים. תשובה - על מה היא מבוססת. בקורס מקורות מספרי היסוד של המחשבה היהודית והכללית.

פרק לדוגמא

פרקי הקורס:

חלק ראשון - פרקי לימוד
פרק א: מהו רצון
פרק ב: מעשים הנעשים בחוסר ידיעה
פרק ג: הבחירה החופשית
פרק ד: שיקול דעת
פרק ה: שכר ועונש
פרק ו: מבט תיאולוגי - התשובה אצל רבי יוסף אלבו
פרק ז: מבט תיאולוגי - רמב"ם: על הבחירה
פרק ח: מבט תיאולוגי - רמב"ם: על הבחירה [ב]
פרק ט: אפלטון - גבול הבחירה

חלק שני - ביבליוגרפיה
פרק י: בחירה חופשית או כפויה על פי יחזקאל יח, לג: יהודה איזנברג
פרק יא: אגרת רמב"ם לקהל מרשיליה
פרק יב: בחירה והשגחה במשנת הרמב"ם / ד"ר שאול סולברג

עבודת סיכום


פרק לדוגמא