בין הזיה למציאות - סיפורי ר' נחמן מברסלב

יועצי הקורס: הרב שלמה וילק, קבלה וחסידות; הרב דוד אלישיב, היסטוריה, קבלה וחסידות; ד"ר דינה לוין, ספרות.

 

פרק לדוגמא

פרקי הקורס

פרקי פתיחה
פלוסר, משמעות סיפורי ר' נחמן לדורנו
שפת הסמלים של ר' נחמן

מסע אל גבול השפיות
מיהו נורמלי
מעשה מאידניג
תבואת השיגעון
מעשה בפלומפ

מושגים בקבלה הרמוזים בסיפורים
הספירות
הספירות קשריהם ופירושם
מושגים בסיסיים

סיפורים ופירושם
מעשה בחכם ובתם
מעשה מאבדת בת מלך
מעשה מבן מלך ובן שפחה שהוחלפו
מעשה מהר ומעיין

תולדות חיים
תולדות חייו של ר' נחמן כדרך להבנת סיפוריו
מעשה ברב ובנו היחיד
חלום בלהות

חיפוש העצמי
מעשה במלך עניו
מעשה בטיט
אוצר תחת הגשר

ביבליוגרפיה