אלימות בחברה ובמשפחה

עיון בסוגיות משפטיות והלכתיות של אלימות מילולית לעומת אלימות פיזית. ניתוח חוק לשון הרע ודיני לשון הרע בהלכה. ניתוח פסקי דין הקשורים לחוק לשון הרע, והשוואתם להלכה. האם אדם עושה דין לעצמו? אלימות במשפחה. אלימות כלפי ילדים.

פרק לדוגמא

פרקי הקורס:

חלק ראשון: אלימות מילולית - חוק לשון הרע
פרק א: חוק איסור לשון הרע
פרק ב: ניתוח פסק דין - רפאל חוטר נגד "כל העיר"
פרק ג: משפט הדיבה של חנה סנש
פרק ד: יעל לוי נגד הוצאת שוקן

 חלק שני: אלימות בניגוד לחוק
פרק ה: אלימות היחיד
פרק ו: מבט תיאולוגי - האיסור להקניט ולהציק
פרק ז: מערכת המשפט נגד אלימות
פרק ח: עדות שלא בפני הנאשם
פרק ט: אלים בתהליך השיפוטי

 חלק שלישי: אלימות במסגרת החוק
פרק י: האם אדם רשאי לעשות דין לעצמו בכוח?
פרק יא: עשיית דין עצמית / רפאל יעקוב

 חלק רביעי: אלימות במשפחה
פרק יב: אלימות במשפחה

חלק חמישי: ביבליוגרפיה
פרק יג: הריגת נפשות ודיניה בספרות השו"ת / יעקב בזק
פרק יד: חושך שבטו שונא בנו / נריה גוטל
פרק טו: אלימות גנטית או נלמדת / משה אדד

פרק טז: עבודת סיכום
חופש המידע וצנעת הפרט / יהודה איזנברג


פרק לדוגמא