התפתחות שפה ותקשורת

מחברת הקורס: גיטה ראוכנברג

 

פרק לדוגמא: חמשת מרכיבי השפה  

נושאי הקורס

1. מהי שפה ומהי תקשורת?
2. הפונקציות של הלשון
3. מרכיבי השפה הבסיסיים
4. חמשת מרכיבי השפה
5. היכולת התקשורתית ורכישת שפה
6. תיאוריות על רכישת שפה  
7. שפה וחשיבה
8. מנגנון הזיכרון והשכחה 
9. שלבים בהתפתחות השפה והדיבור
10. השלבים ברכישת שפת אם
11. שלבים 4-3 בהתפתחות הלשונית ?
12. טיפוח שפתו של הילד בגן הילדים
13. פיתוח ניצני אוריינות בגיל הרך  
14. קשיי שפה וליקויי שפה
15. לקויות שפה על רקע רגשי
16. אבחון וטיפול בליקויי שפה
17. תקשורת לא מילולית ושפת גוף