הלוח העברי

הקורס יעסוק בהכרת הלוח העברי על יסודותיו, חישוביו והייחודיות שבו.
במהלך הקורס הלומדים ייחשפו למקורות בנושא ויכירו את הדומה והשונה של לוח זה לעומת לוחות אחרים.

מטרות הקורס:
הכרת היסודות של הלוח העברי בשונה מלוחות אחרים.
קריאת מקורות העוסקים בנושאי הלוח.

פרק לדוגמא

פרקי הקורס:

חישובים בסיסיים של הלוח העברי.
קו התאריך ומשמעותו בלוח העברי
קידוש החודש על פי הראיה.
מאבקים עם הרומאים בקשר עם הלוח העברי.
עיבור שנה.
קריאת טקסטים העוסקים במאבקים סביב הלוח.
ניסיונות להכנת לוח שנה בבבל.
המעבר להכנת לוח על פי חשבון.
מחלוקות בקשר עם הלוח.
הלוח הנוצרי, המוסלמי ועולמי.
הלוח של כת מדבר יהודה.
ראש חודש ותפילותיו.

הקורס עוסק גם בחישובי הלוח, אבל אינו דורש ידיעות במתימטיקה מעבר לאלו של תלמידים בבית ספר יסודי.
נדרשת יכולת לקריאה של טקסטים מן המקורות (הטקסטים יכללו ביאורים והסברים).


פרק לדוגמא