פרקים לדוגמא
 
חזרה לתוכן
 
 


פרק 8: כשלון האדם

בפרק זה נלמד על תפיסה אחרת בנסיון להסביר את השואה, ולענות על השאלה 'איה אלוהי אושוויץ'. בתפיסה זו לא האל הוא היעד לשאלה, אלא האדם.
 
נקרא שני מקורות: הראשון מתוך ספרו של פרופ' אליעזר ברקוביץ, 'אמונה לאחר השואה', (הוצאת יד ושם); ולאחריה כתבה עיתונאית, המציגה את הגישה באופן פופולארי יותר, ועל רקע רחב יותר.קדימה אחורה