פרקים לדוגמא
 
חזרה לתוכן
 
 


פרק 3: החודש (חלק א)

בפרק זה נלמד על החודש, הוא היחידה הבסיסית של הלוח היהודי.
 
החודש הוא משך הזמן העובר מן הרגע שבו הירח מתגלה בתחילת החודש, ועד לרגע שבו הירח חוזר וקטן, עד שהוא נעלם מעינינו.
 
ניסוח זה של אורך החודש אינו מדויק. בהמשך נלמד מהו הרגע שבו "נולד" הירח, וממנו מתחיל החודש. 
 
מספר הימים בחודש איננו קבוע.
 
בלוח היהודי, וגם בלוח המוסלמי, מספר הימים הוא 29 או 30 יום. לא פחות ולא יותר.
לחודש עברי בן 30 יום אנו קוראים "חודש מלא".
 
בלוח הנוצרי החודש הוא בן 30 או 31 יום. וחודש אחד, פברואר, הוא בן 28 או 29 יום.
 
השנה בלוח היהודי נוצרת מצירוף של חודשים. 12 חודשים יוצרים שנה רגילה, 13 חודשים יוצרים שנה מעוברת. (בניגוד ללוח הנוצרי, שחודש הוא חלק 1/12 של שנה). כל חודש בלוח העברי מתחיל במולד הירח, ומסתיים במולד שאחריו. בכל חודש עברי הירח הוא במילואו באמצע החודש.קדימה אחורה