פרקים לדוגמא
 
חזרה לתוכן
 
 


פרק 1: שבעה סיפורים על זוגיות (כתובות סב-סג) – א'
הקדמה

 
התוכן
מחויבות הבעל לחיות עם אשתו
שבע האגדות המובאות בהמשך הדיון התלמודי
1. רב רחומי
2. יהודה בריה דר' חייא
סיכום הסיפור הראשון והשני
3. רבי משיא את בנו
4. רבי חנניה בן חכינאי
סיכום הסיפור השלישי והרביעי
  בפרק זה כלול מאמר של פרופ' שולמית ולר
 
 
התלמוד הבבלי כולל במסכת כתובות דף סב דיון בשאלה לכמה זמן רשאי בעל לעזוב את אשתו ולצאת ללמוד תורה או לעבודה. במילים פשוטות יותר: הניגוד בין משפחה לקריירה.
 
הנושא הוא נושא אקטואלי בכל הדורות: קצין קיבל קידום, והוא התמנה למג"ד. תפקידו מחייב אותו להיות בשדה תקופות ארוכות, ולהגיע הביתה לעתים רחוקות. מרצה קיבל הצעה לערוך מחקר באוניברסיטה יוקרתית. אין תקציב לקחת את המשפחה עמו, והוא רוצה לצאת ללימודים לשנה אחת, ואחר כך – יחיו באושר ועושר שנים הרבה.
 
האם אדם רשאי לקבל את העבודה המוצעת לו למרות התנגדות אשתו? ואם הזוג התחתן כאשר הבעל קצין זוטר, האם עובדת היותו קצין פירושה שהאישה הסכימה מראש להצעות הקידום שיוצעו לו?
אלה הם הנושאים שבהם עוסקת הסוגיה.
 
בהמשך לדיון מובאים שבעה סיפורים על חכמים שעזבו את ביתם ללמוד תורה, ומה שעלה בגורל משפחתם.
 
נושא זה יכלול פרטים אלה:
סוגיית התלמוד כפי שהיא במקורה, ועמה תרגום לעברית.
סוגיית התלמוד בתרגום לעברית, בתוספת הרחבות, ניתוחים ועבודות. נושא זה יחולק לשני פרקי לימוד: אגדות א-ד; אגדות ה-ז.
מאמר של שולמית ולר "עזיבת הבית לצורך תלמוד תורה".
מאמר של שמואל פאוסט, המנתח את הסיפור השביעי בסדרת הסיפורים.
 
לימוד מהנה.קדימה אחורה