פרקים לדוגמא
 
חזרה לתוכן
 
 


פרק 14: זיהוי מצוקות פיזיות

ניתן לזהות מצוקות גופניות על פי ציור הדמות שבציור.  להלן כמה דוגמאות למצוקות גופניות וביטוייהן בציור.קדימה אחורה