פרקים לדוגמא
 
חזרה לתוכן
 
 


אי ציות אזרחי

מוהנדס גנדי
מי ייתן ויכולתי לשכנע את כולם שאי-ציות אזרחי הוא זכותו הטבעית של האזרח. אין הוא יכול לוותר על זכות זו מבלי שיחדל להיות אדם. אי-ציות אזרחי לעולם אינו גורר בעקבותיו אנרכיה. אי-ציות פלילי עלול להוביל לאנרכיה. כל מדינה המדכאת אי-ציות  אזרחי מנסה לכלוא את המצפון. אי-ציות אזרחי יכול להוביל אך ורק לעוצמה ולטוהר. המתנגד המשתמש בדרך של אי-ציות אזרחי לעולם אינו אוחז בנשק, ומשום-כך אין הוא מזיק למדינה שיש לה נכונות כלשהי להקשיב לדעת הקהל. הוא מסוכן למדינה אוטוקרטית, מפני שהוא מביא לנפילתה על-ידי שהוא משפיע על דעת הקהל בסוגיה שבגללה הוא מתנגד למדינה. אי-ציות אזרחי הופך, אפוא, לחובה קדושה כאשר המדינה הפכה למופקרת או למושחתת, שהן היינו הך. אזרח הנושא ונותן עם מדינה כזאת נעשה שותף לשחיתותה או להפקרותה.
מתוך: אי ציות ודמוקרטיה, בעריכת יהושע וינשטיין, ירושלים התשנ"ט עמוד 116קדימה אחורה