פרקים לדוגמא
 
חזרה לתוכן
 
 


פרק 16: זמני השבת, חלק ב
זמני שבת - מקורות ועבודות - ב

הנושאים הנלמדים בפרק הם:
  • העמקה במקורות מהן נובעת המחלוקת בין רבנו תם והגר"א. כפי שלמדנו, שבת לשיטת רבנו תם יוצאת כשעה מאוחר יותר מאשר לפי שיטת הגר"א, ונלמד את הסיבות למחלוקת זו. (סעיף זה הוא יחידת העמקה, ואיננו חובה)
  • זמני כניסת השבת ויציאתה למעשה.
  • שיטת בעל היראים, שאנו נוהגים על פיה, הקובעת ש"בין השמשות" הוא לפני שקיעה, ולא אחריה.
  • תוספת שבת: יש תוספת שבת בכניסתה, ויש תוספת שבת ביציאתה, ואנו נלמד על תוספות אלה, כמו כן נקרא תשובה של הרב משה פיינשטיין, שנסע שתי דקות אחרי הדלקת נרות במכונית, והסביר את ההצדקה ההלכתית למעשהו.

בקטע הבא נלמד את הרקע למחלוקת בין שיטת הגר"א לשיטת רבנו תם בדבר אורך בין השמשות.
לשם כך נלמד קטע מתוך "ביאור הלכה", הוא ספרו של רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, מחבר "משנה ברורה". בביאור הלכה הוא מרחיב ועוסק בהעמקה בהלכות שהובאו בשלחן ערוך ובביאורו משנה ברורה.
 
המקורות הנלמדים בפרק:

זמני שבת - אוסף מקורות


קדימה אחורה