פרקים לדוגמא
 
חזרה לתוכן
 
 


כיצד לנהל שיחה עם מנהל, מורה והורים?

כלי העבודה העיקרי שלנו הוא השיחה: אנו, המורים, משוחחים עם עמיתים, עם המנהל, עם התלמידים והוריהם. כמנהלים אנו משוחחים עם הצוות, התלמידים וההורים – וגם הפיקוח אינו טומן ידו בצלחת.

היכולת לנהל שיחה טובה היא כלי בסיסי בעבודתנו.

לשיחה שהוחמצה יש כינוי מעניין: "חכם של חדר מדרגות". אדם סיים שיחה, הצליח יותר או פחות, ויוצא לדרכו. ברגע שיצא לחדר המדרגות הוא נזכר: "לו טענתי טענה זו, לו אמרתי אמירה זו, לו בקשתי בקשה זו – הייתה השיחה מסתיימת בדרך אחרת, הייתי משיג את מה שרציתי".

בפרק זה נלמד כיצד לא להיות חכם של חדר מדרגות, אלא חכם של חדר השיחה.

סדר הלימוד יהיה זה:

א. סקירה בעקבות מסמך שפותח על ידי אבני ראשה בו נלמד על הדרכים לניהול דיאלוג בין בני אדם, כאשר האחד ממונה על השני. הסקירה תכלול נושאים אלה:

כלי לדו שיח מקצועי בבית הספר

שיחה פתוחה ויתרונותיה

ששה צעדים לניהול שיחה פתוחה

כללים בשיחה בין מנהל, מורה, תלמיד או הורים

ב. לאחר קריאת הסקירה, נתרגל את האמור בה.

ג. יוצגו לפניכם שני סרטים הכוללים דיאלוג: האחד בין מורה לאמא של תלמידה, והשני בין מנהלת ומורה בשנת סטאג'. עליכם לבחור איזה סרט תנתחו ניתוח מעמיק.

ד. צפו בסרט, ונתחו אותו על פי העקרונות שלמדנו בפרק.

יהיה מעניין.

בהצלחה. 


הפרק בנוי על המאמר המופיע בצד השמאלי של המסך:

השיחה הפתוחה, כלי לדו-שיח מקצועי בבית הספר
קדימה אחורה