פרקים לדוגמא
 
חזרה לתוכן
 
 


פרק 4: תיאוריות התפתחות מרכזיות [חלק ב]
3. התיאוריה הפסיכו-חברתית של אריקסון

בעוד שבמודל ההתפתחות של פרויד נעצרת התפתחות האדם בגיל ההתבגרות, מתייחס המודל של אריקסון לכל חייו של האדם. 

אריקסון מתאר כל שלב התפתחותי כדילמה אשר בה מוצג משבר (crisis), שאותו על האדם לעבור בהצלחה. אין אפשרות לדלג על שלב כלשהו בהתפתחות. בכל אחד משלבי ההתפתחות קיים משבר. אם הפרט מתמודד איתו באופן חיובי, נוסף רכיב חיובי לאישיותו. אם המשבר לא מעובד בצורה מספקת, מתווסף רכיב שלילי לאישיותו. פתרון המשבר הוא תנאי הכרחי, אך לא מספיק, כדי לפתור באופן מוצלח את המשבר של השלב הבא.
קדימה אחורה