פרקים לדוגמא
 
חזרה לתוכן
 
 


פרק 10: תיאוריות התנהגותיות וקוגניטיביות

מהי אסרטיביות?

אסרטיביות היא התנהגות העוזרת לנו להסביר לסובבים אותנו מה אנו רוצים, מה אנו צריכים ומה אנו חשים. אדם אסרטיבי מעביר את המסרים בלי לפגוע בשומע, ובלי להביע תוקפנות או מניפולטיביות.

כדי לפעול באופן אסרטיבי, יש לפעול במסגרת כזו:

א. להחליט מה אנו רוצים, להצדיק לעצמנו את רצוננו ולהביע את הרצון באופן ברור.

ב. לא לפחד להביע את רצוננו, ולהביע את דברנו בבהירות ובנועם.

ג. להיות מסוגל לקבל ולתת מחמאות וביקורת.

התנהגות אסרטיבית אינה מולדת, ויש ללמוד אותה. תינוקות מתנהגים באופן אסרטיבי, כי הם בוכים עד שהם מקבלים את הדרוש להם. ככל שהם גדלים, נתקלים הם במנגנוני חינוך המלמדים אותם להתאפק, לא לבקש מה שהם רוצים, ולוותר. היכולת לדעת מתי יש לוותר ומתי לדרוש, צריכה לימוד, ולא כל אדם מצליח ללמוד תורה זו.


התנהגות אסרטיבית היא תוצאה של הביטחון העצמי שיש לאדם, המשך לאופי חינוכו: חינוך למשטר ומשמעת, או חינוך המעודד שאילת שאלות ויוזמה. וגם ביכולות של המסגרת בה אדם חי: חיים במחסור אינם מחנכים לאסרטיביות, משום שאין אפשרות להיענות לבקשות, גם אם הן נמסרות באופן המתאים ביותר.

מאידך: חיי סבל יוצרים לעתים אדם רגיש, הרואה ללבו של הזולת ולצערו. אדם כזה יוכל להיות אסרטיבי ולהגן על הזולת, יותר מזה שנולד 'עם כפית של כסף בפיו'.

מה פוגע באסרטיביות?

בלבול בין אסרטיביות לאגרסיביות: אנשים רבים מבלבלים בין אסרטיביות ואגרסיביות וחושבים ש"אם אני אסרטיבי אני פוגע בזכויות האחר"; "סגנון אסרטיבי הוא תמיד גם תוקפני ובא על חשבון אחרים"; "תמיד יש אחד שמנצח ואחד שמפסיד".

אדם המחזיק בתפיסות אלה, ובמיוחד אם הוא עדין ורגיש, יימנע מהתנהלות אסרטיבית, כדי שלא לפגוע באחרים. התוצאה היא, שהוא נפגע ואינו מוצא את מקומו הראוי.

פחד מהזולת. אדם שמביע את השקפתו ואת רצונו, כאשר אלה אינם תמיד לפי הסכמת החברה הסובבת אותו, הוא עלול להידחות או לעמוד בפני סירוב. היעדר אסרטיביות עשוי לנבוע מחוסר ביטחון עצמי ומחרדה. במקרים קיצוניים, אדם יירתע ברגע שישמע דעה הנוגדת את דעתו. במקרים אחרים, לא ייכנס לדיון, לא יסביר את עמדתו, וייסוג.

ויתור על זכותך.  סגנון תקשורת אסרטיבי מניח כי לאדם יש זכות להביע את עמדותיו ולפעול להשגת זכויותיו וצרכיו. מי שאינו בטוח בעצמו, נוקט גישה מתגוננת, ואינו יכול להגן על עמדותיו. תפיסה של העדר זכויות אישיות להגן על עמדתך, עשוי לנבוע מקושי חברתי. אדם סבור כי כדי להתקבל בחברה עליו להשביע את רצון כולם. לעתים חינוך מדכא מרגיל אדם שלא לעמוד על שלו, לקבל את דעתם של מבוגרים ובעלי סמכות. גישה זו תיצור מבוגר שאינו עומד על דעתו, ומשתדל ללכת בתלם.


דרכי תגובה

צנחת ממטוס, ונפלת לתוך מעגל של שבט פראי, אוכלי אדם. בצד המעגל סיר גדול על אש, המחכה לתבשיל. מה תעשה:

א.     תתקיף

ב.     תברח

ג.      תתחיל לשיר אתם 'הבה נגילה'.
קדימה אחורה