פרקים לדוגמא
 
חזרה לתוכן
 
 


מיטבעת ירושלים ומטבעות היהודים

מבוא

בפרקים הקודמים הוזכרו בקצרה מטבעות התקופה. בפרק זה נסקור את הנושא באופן מקיף יותר, נעסוק במטבעות וכן במטבעה – מקום ייצור המטבעות.

 


בימי בית שני הייתה בירושלים מטבעה מלכותית שהוטבעו בה 'מטבעות היהודים'. במשך כשש מאות שנים הטביעו היהודים בירושלים, כאלף סוגים שונים של מטבעות שעליהם הופיעו סמלים חזותיים שונים. על גבי המטבעות לא צוירו דמויות של אדם וחיה, כתגובה למפגש של היהדות של ימי בית שני, עם התרבות האלילית ההלניסטית, וההקפדה על איסור עשיית דמויות אלו, כפי שנזכר בדיבר השני.


את המטבעות הטביעו תחילה המושלים היהודיים בימי שלטון פרס ויוון, 400-150 לפנה"ס. לאחר מכן היו אלה המלכים החשמונאים, ואחריהם המלכים לבית הורדוס. עוד סידרת מטבעות הונפקה בירושלים בימי המרד הגדול, המכונה גם מלחמת היהודים ברומאים. ולבסוף - סדרת המטבעות שהנפיק בר כוכבא. 

 

המטבעות שימשו כאמצעי תקשורת חשוב בין השלטון לציבור הרחב, זאת באמצעות הסמלים החזותיים השונים, כמו למשל כלי בית המקדש, וסיסמאות שונות כמו: "חרות ירושלים" או "ירושלים הקדושה".  

 


מטבע של בר כוכבא עם חזית המקדש וארבעת המינים
קדימה אחורה