פרקים לדוגמא
 
חזרה לתוכן
 
 


סמכות הורית

א. סמכות הורית מהי?

ההורים שונים זה מזה, כשם שהילדים שונים זה מזה. לכל ילד סגנון ואישיות משלו, וכך גם לכל הורה. המחקר החינוכי חוקר את סגנונות ההורים, כאשר הוא רוצה להבין את היחסים שבין הורים לילדיהם.

אחד הנושאים החשובים בחקר יחסי ההורים וילדיהם הוא הסמכות ההורית והמשמעת ההורית. לשני אלה יש השפעה רבה על חינוכו של הילד ועיצוב זהותו, תפיסת עולמו והערכים שעל פיהם יחיה.

 

סמכות הורית

סמכות היא שליטה הנובעת מהכרה במעמדו של השולט. סמכות הורית, היא שליטה של ההורים בהתנהגות הילד. הסמכות נובעת מתפקידם של ההורים כלפי ילדיהם. סמכות הורית היא היכולת לשנות את התנהגות הילד לאפיקים שונים מאלה שהוא נוטה אליהם.

 

סמכות הורית היא אחד המאפיינים המרכזיים ביחסי הורה-ילד. ההורים עולים על ילדיהם ביכולות, בניסיון ובידע שלהם. לילדים תלות רבה בהורים: קיומם, חינוכם ורווחתם תלויים במידה רבה בהורים. משחר תפקידם אחראים ההורים לבריאותו ולרווחתו של הילד, ומכאן נובעת גם סמכותם כלפי הילד.

ההבדל בין סמכות הורית הנתפסת כלגיטימית לבין דרכים אחרות של שליטה הורית מתבטא בשני היבטים עיקריים:

§ נכונותו של הילד לציית להנחיות ההורים גם בהיעדר פיקוח או נוכחות פיזית שלהם.

§ נכונותו של הילד לציית להוראות ההורים, גם אם הוא סבור כי הוראות אלו אינן מועילות או אינן נכונות.

  

נשים לב!

יש להבחין בין סמכות הורית לבין שתלטנות הורית.

סמכות הורית - שליטה הנובעת מהכרה שמכיר הילד במעמדו ובתפקידו של ההורה.

שתלטנות הורית - שליטה בה כופים ההורים על הילד דרכי התנהגות שונות מאלה שהיה בוחר מעצמו.

 
קדימה אחורה