פרקים לדוגמא
 
חזרה לתוכן
 
 


גיל ההתבגרות – תיאוריות מרכזיות

תיאוריות ואסכולות שונות מתארות את גיל ההתבגרות והשינויים החלים בו. שתי גישות עיקריות מנסות להסביר תקופה זו:

הגישה הפסיכואנליטית, העוסקת בשינויים נפשיים אצל הפרט;

הגישה הפסיכו-חברתית, העוסקת בפעולותיו ושאיפותיו של הפרט, בעקבות התהליכים החברתיים.

בפרק זה נסקור גישות אלו, ונבחן את נקודת מבטם של תיאורטיקנים מרכזיים בפסיכולוגיה ההתפתחותית. 
קדימה אחורה