פרקים לדוגמא
 
חזרה לתוכן
 
 


פרק 1: חוק איסור לשון הרע
מבוא

 
חוק "איסור לשון הרע" עוסק בנזק שאדם גורם לאחר על ידי כך שהוא מפיץ עליו ידיעות המבזות אותו או הופכות אותו למטרה לשנאה ובוז.

לא כל הפצת ידיעות הגורמות לביזוי או להשמצה אסורות. פעמים חובה לפרסם את עושי הרעה, כדי שהציבור ייזהר מהם, וכדי לרסנם.

במאבק בין האיסור להזיק, לבין הצורך לפרסם, עוסק חוק איסור לשון הרע. הנזקים מוגדרים כ"לשון הרע", ואילו הפרסומים המותרים כלולים בפרק שלישי של החוק, תחת הכותרת "פרסומים מותרים: הגנות והקלות".

בפרק זה נעסוק בהגדרות החוקיות של "לשון הרע", וננתח את הפרסומים המותרים, שאין חוק איסור לשון הרע חל עליהם. בפרקים הבאים ננתח פסקי דין על פי העקרונות שנלמד בפרק זה.קדימה אחורה