פרקים לדוגמא
 
חזרה לתוכן
 
 


פרק 1: משהו על הלוח העברי

קרא את המאמרים שברשימה. אינך חייב לקרוא את כולם, גם אינך חייב לקרוא את כל פרטי המאמר.

מאמרים לקריאה:

מצגת להבנת תנועות גרמי השמים
הלוח העברי - פרק מבוא - סקירה שטחית למתחילים על הלוח העברי
מאמרו של פרופ' עלי מרצבך הנסיונות לשינוי הלוח השבועי ושמירת השבת
בדף השער של המדור שבת וחגים, תחת הכותרת "הלוח העברי" תמצאו מאמרים רבים נוספים

אין צורך לקרוא את כל המאמרים, אפשר לבחור מה שנוח ומתאים ומעניין.

קדימה אחורה