פרקים לדוגמא
 
חזרה לתוכן
 
 

פרק 22 מסך 2 מתוך 6


 מכתב מנדלסון לכומר לאווטר בציריך, קטעים 

אל הישיש הראוי לכבוד, האוהב את הבריות! 
היטבת להקדיש לי תרגומך מ'ספר ההוכחות להגן על הנצרות', אשר חיבר החכם הצרפתי בונה,ובתוך ההקדמה השבעת אותי לסתור את ההוכחות שבספר ולכתוב נגדם בגלוי. ואם יתברר לי כי ההוכחות לצדקת הנצרות חזקות, ולא ניתן לסתור אותם, אזי עלי לעשות מה שמחייבת החכמה ואהבת האמת והצדק – להמיר את דתי, ולהתנצר.
 
דרישתך היא שאעזוב את מה שכיבדו אבותיי, ואכבד את מי שכיבד הצרפתי והביא הוכחות לצדקתו.


לא אוכל לכחד ממך, הצעד הזה שבא מצדך מוזר לי מאוד. לא צפיתי שחכם כמוך ינהל ויכוח פומבי. זכור את השיחות שהיו בינינו כאשר ביקרת בביתי, אתה ורעיך הנחמדים. בודאי לא שכחתכי כמה פעמים נמנעתי מלדבר עמך על אמונות. וגם כאשר התגלגלה השיחה לענייני אמונה, השתדלתי להעביר את נושא השיחה לעניינים קלי ערך. וכאשר אתה ורעיך הפצרתם בי לחוות דעה בענייני אמונה, שהם דברים המסורים ללב, עשיתי זאת רק לאחר שהבטחתם שלא יתפרסמו הדברים אשר יפלו בינינו.

ואם תרשני, אומר לך שלא מאתמול התחלתי לחקור את יסודות אמונתי. מנעורי יגעתי ללמוד חכמה ולהרבות דעת, כדי שאבין את יסודות אמונתי. לא היו לי סיבות אחרות לחקור את יסודות אמונתי, כי במדינה שאני חי בה, אין היותי יהודי מביאה לי הצלחה אנושית, אלא שנאתם של שונאי האמת. מדוע יגעתי כל כך, אם לא כדי להגיע לחקר האמת?!


דע לך, אם אמונתי לא הייתה מתאמתת אצלי אחרי חקירה ממושכת, הייתי מוכרח לפרסם את אשר מצאתי בשכלי. ומי יעצור אותי מלכפור בדת אבותיי, כאשר אני בן לאומה בזויה בעיני ההמון, והיא בתכלית השפלות?! ומדוע אשא את עול מצוותיה וחוקותיה, אם לא התאמתה אצלי אמיתת יסודי אמונתה?!

אם לא מצאתי את האמת באמונת אבותיי, תחייב אותי החכמה לעזוב אותה בחצי ימי. אם הייתי מגלה כי האמונה הנכונה היא אמונה אחרת, והייתי ממשיך להעמיד פנים שאני מתנהג באמונת אבותיי, אז לא היו פי ולבי שווים. התנהגות כזאת היא תכלית הגנות והסכלות, כאשר הפה מעיד על מה שאין הלב מאמין. תכונת החכם היא להיות מודה על האמת. החכמה ואהבת האמת והצדק הן שהוליכוני על בדרך אבותיי.
 

'את מה שכיבדו אבותיי' פירושו
קדימה   אחורה