פסקי דין בבתי דין של הרבנות הראשית
פסקי דין רבניים בית דין ירושלים / בראשות הרב אברהם דב לוין
פסקי דין רבניים מועצה דתית ירושלים / בית דין צדק המועצה הדתית ירושלים