הגליונות מופיעים בפורמט wordפרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט: הבנה ברש"י
פרק י: הבנה ברש"י
פרק יא
פרק טז
פרק יז
פרק יח
פרק יט
פרק כ
פרשת ויקרא: דף פרשת שבוע - ממדרשי חז"ל
ויקרא: ונשלמה פרים שפתינו
פרשת צו: דף פרשת שבוע - ממדרשי חז"ל
פרשת שמיני: דף פרשת שבוע - ממדרשי חז"ל
פרשת תזריע: דף פרשת שבוע - ממדרשי חז"ל
פרשת אחרי מות: דף פרשת שבוע - ממדרשי חז"ל
פרשת אמור: דף פרשת שבוע - ממדרשי חז"ל
פרשת בהר: דף פרשת שבוע - ממדרשי חז"ל
פרשת בחוקותי: דף פרשת שבוע - ממדרשי חז"ל