הגליונות מופיעים בפורמט wordפרשת ויקרא - סוגי עבודת הדם בקרבנות
פרשת ויקרא - שאלות על הפרשה
פרשת ויקרא - מיון הקרבנות לפי הרמב"ם
פרשת ויקרא - משניות זבחים פרק ה' ותקציר תפארת ישראל
פרשת צו - שאלות על הפרשה
פרשת שמיני - שאלות על הפרשה
פרשת אחרי מות - שאלות ברש"י
פרשת אחרי מות - שאלות על הפרשה
פרשת קדושים - שאלות על הפרשה
פרשת אמור - שאלות על הפרשה
פרשת בהר - שאלות על הפרשה
פרשת בחוקותי - שאלות על הפרשה