הצגה 1 - עבודת הכהן הגדול
הצגה 2 - קרבן תודה ועולה
הצגה 3 - קרבן תודה ועולה - המשך