שאלות ללימוד ולחזרההשאלות נכתבו על ידי יהודה רוזנברג
rosenbergy@nir-ezion.co.il
עיצוב: אביגיל דורה