טרבלינקה, רכבות מוות


אפריל-מאי 1943
תושבי הגטו צועדים לנקודות איסוף משם יועברו למחנות ההשמדהחזרה לתמונות המוקטנות