חדשות העבר

מאת: ד"ר ישראל שייב

יהושע הכה את מלכי כנען


הוצאת חברת "ארוא" ירושלים תשכ"ה
החומר נכלל באתר ברשות ההוצאה והמשפחה