1. בבית הכנסת / עליה לתורה

ניצבים / וילך

תוכן העניינים:
1. ביקור בבית הכנסת
2. משחק "עליה לתורה"
הכנות
   א. סידור הכיסאות והספסלים כדוגמת בית הכנסת
   ב. בחירת ילדים לתפקידים שונים
   הוצאת ספר תורה
   הגבהה
   הגבהה
   הכנסת ספר התורה


בתקופת החגים ייעשו ביקורי הילדים בבית-הכנסת תכופים עקב "צפיפות" החגים והשבתות. כהכנה לכך כדאי מאוד להקדיש לנושא "בית הכנסת" זמן נכבד ותשומת לב ראויה. בגלל עושרו של הנושא אנו מציעים להקדיש לו בתחילת השנה שתי יחידות לימוד, האחת לפני ראש השנה, כפי שיוצע להלן, והשנייה, אם אפשר, ביום השישי שבין יום כיפור לסוכות. במקרה שלא יתאפשר לעסוק בנושא לפני סוכות, רצוי לפחות להכין את הילדים לעלייתם לתורה בשמחת תורה ולעסוק בנושא "בבית הכנסת" רק אחרי החג, כשמסכמים את הרשמים של החגים. מתוך כל מגוון הנושאים הנוגעים לבית הכנסת אנו מציעים, לאחר הכרות כללית עם בית הכנסת, להתרכז בשלב זה בעניין "העלייה לתורה", וזאת מטעמים אלה:

1. ברצוננו להכין את הילדים לקראת עלייתם המשותפת לתורה בשמחת תורה.
2. העלייה לתורה מרשימה את הילדים בשל המוחשיות שבה.
3. את התפקידים של ה"עלייה לתורה" ניתן "לשחק" בקלות ומתוך עניין, בשל הדרמטיות וריבוי התפקידים בנושא זה.


הצעה לפיתוח הנושא

1. ביקור בבית הכנסת
הגננת תערוך ביקור בבית הכנסת המצוי בשכונת גן הילדים, בבוקרו של יום השישי. כדאי למצוא בית כנסת, שניתן יהיה לקיים עמו קשר במשך כל שנת הלימודים. יום או ימים מספר קודם הביקור, תקיים הגננת שיחת הכנה עם הילדים, ובה תספר להם על קדושת בית הכנסת ועל חשיבותו, ותדריך אותם בכללי ההתנהגות בו.

רצוי שרב בית הכנסת יופיע בפני הילדים באותו ביקור, ישוחח אתם ויענה על שאלותיהם.

במעמד זה ירכשו הילדים מושגים ראשוניים ובסיסיים בדבר עולם בית הכנסת, ויכירו את הכלים הבאים ואת תפקידם ומקומם בבית הכנסת:
ארון קודש, פרוכת, ספר תורה, תיבה, במה (מקום הקריאה בתורה כמנהג האשכנזים), מפה, עמוד תפילה.

הילדים ישמעו על סדרי התפילה וזמניה, על ההתנהגות בזמן התפילה, על תפקידי החזן, הרב והשמש. ביישובים קטנים או בקהילות עירוניות, שבהן חלק ניכר ממשפחות ילדי הגן מתפללים באותו בית כנסת, כדאי לבחור באותה הזדמנות תורנים לבית הכנסת, אשר תפקידם יהיה לעזור לשמש בשירותים פשוטים המתאימים לילדים בגיל הרך, כגון: סידור הכיסאות, אחריות לסידורים, קיפול מגבות וכיו"ב. הילדים יכולים להכין מדי פעם מתנה לבית הכנסת, כגון: מחזיק נר הבדלה, כיסוי מתגים הנושא את הכתובת "שבת", מפות לעמודי התפילה וכן דברים נוספים, שלדעת הגננת עשויים להגביר את שיתוף הפעולה והקשר עם בית הכנסת.

2. משחק "עליה לתורה"
לקראת סוף היום (או כמוקד מסיבת השבת) ישחקו הילדים במשחק "בית הכנסת". משחק זה יחזור מדי פעם במשך השנה. תוך כדי משחק תכוון הגננת את הדברים כך, שבאמצעות המשחק ילמדו הילדים עניינים חדשים ויקבלו בכל פעם מידע מסוים על חיי בית הכנסת.

הפעם, כאמור, בדעתנו ללמד את הילדים על "העלייה לתורה". לאחר ש"נכין" את בית הכנסת ונבחר את הילדים לתפקידים השונים, נדגיש במהלך המשחק את השלבים האלה: הוצאת ספר התורה, העלייה לתורה, הגבהת ספר התורה והכנסתו. נשתדל להיות ערים למנהגים השונים של העדות השונות, הקשורים בקריאת התורה. נביא רק חלק מן התפילות הקשורות בסדר הוצאת ספר התורה והכנסתו. אם גם חומר זה יהיה רב, תוכל הגננת לצמצמו.

הכנות
א. סידור הכיסאות והספסלים כדוגמת בית הכנסת
הילדים יזיזו ויסדרו את הכיסאות כך, שהחדר ייראה "כמו בית הכנסת". תוך כדי "עבודה" יזמו הילדים ויציעו הצעות בדבר מקום ארון הקודש ועמוד התפילה, מקום הבימה לקריאת התורה, כיוון כיסאות, ובינתיים הם ילמדו על צורתו של בית הכנסת ועל מראהו. (חשוב לשים לב למנהגי עדות: אצל הספרדים מכוונים הספסלים אל הבימה הנמצאת במרכז בית הכנסת; אצל האשכנזים - אל החזן העומד בקצה בית הכנסת.)

ב. בחירת ילדים לתפקידים שונים
הילדים והגננת יבחרו מביניהם ילדים, שימלאו תפקידים שונים במהלך המשחק: פותח ארון הקודש, חזן, גבאי, בעל קורא, כהן, לוי, ישראל (עולים לתורה), מגביה וגולל.

הוצאת ספר תורה
כל הילדים עומדים.
ה"פותח" הולך אל ארון הקודש, פותחו ומוציא ממנו את ספר התורה.
הגננת והילדים שרים: "יהי בנסוע הארון...".
ה"פותח" מעביר את ספר התורה לחזן.
חזן: "גדלו לה' אתי... יחדיו".
הילדים: "רוממו ה' אלוקינו...".

הגבהה
(אצל הספרדים ההגבהה לפני הקריאה)
המגביה מרים את ספר התורה (פתוח או מגולל, לפי המנהג).
הילדים: "וזאת התורה...".
מעמידים את הספר על התיבה (ספרדים); מניחים את הספר על שולחן הקריאה (אשכנזים).
הגבאי: "פלוני הכהן בכבוד" או: "יעמוד פלוני בן פלוני הכהן".
כהן: "ברכו את ה' המבורך".
הילדים: "ברוך ה' המבורך לעולם ועד".
כהן חוזר: "ברוך ה' המבורך לעולם ועד".
כהן מברך ברכה שלפני הקריאה: "... אשר בחר בנו...".
הגננת יחד עם בעל הקורא קוראים פסוק אחד מפרשת השבוע.
כהן: מברך ברכה שאחרי הקריאה: "... אשר נתן לנו תורת אמת...".
לוי ואחר כך ישראל (או שניים שעולם לתורה בזה אחר זה) עולים ומברכים אותה ברכה.

חזרה זו חיונית, כי בדרך זו ישננו הילדים ויזכרו את ברכות התורה.

הגבהה
(אצל האשכנזים אחרי הקריאה)
המגביה מרים את ספר התורה (כשהוא פתוח).
הילדים שרים: "וזאת התורה... ביד משה".
המגביה יושב, הגולל בא, גולל את הספר, כורכו ומלבישו.

הכנסת ספר התורה
ה"פותח" מכניס את ספר התורה להיכל (לארון הקודש).
הילדים: "ובנחה יאמר שובה... השיבנו ה' אליך".