2. שבת תשובה


תוכן העניינים:
1. פתיחה בשירה (ליצירת אווירה)
2. סיפור "יונה"
3. פעילויות
    א. המחזת סיפור "יונה באנייה" (א 3 - 16)
    ב. ציורים חופשיים של הילדים כתגובה לרשמיהם מן הסיפור
    ג. הגשת תמונות משוכפלות לילדים לשם צביעה

בהצעתנו הנוכחית נביא רק את הדברים המיוחדים ל"שבת תשובה", מבלי להתייחס לנושא "תשובה" בכללו, שבו עוסקים ממילא באחד מן הנושאים המרכזיים במסגרת התכנית של "הימים הנוראים". (בעניין זה ראי דברי פתיחה.)


הצעה לפיתוח הנושא

1. פתיחה בשירה (ליצירת אווירה):
"השיבנו ה' אליך ונשובה"
"אבינו מלכנו חננו ועננו".

2. סיפור "יונה"
כ"סיפור יום שישי" אנו מציעים בזה את סיפור "יונה". הן משום שהוא עוסק בנושא תשובה, והן כהכנה לקראת קריאתו הקרובה של הספר בבית הכנסת.

לפני הסיפור תדגיש הגננת, שזו השבת האחרונה לפני יום כיפור, ושבמפטיר במנחה של יום כיפור (מיד לאחר ההפסקה שלאחר מוסף), יקראו בבית-הכנסת את ספר "יונה".

את הסיפור ניתן להגיש ב"מנות שונות". אפשר לספרו בפעם אחת (בקיצור), אפשר בפעמיים (א-ב / ג-ד), או בשלוש פעמים (א 1 - 7 / א 8 - ב / ג-ד). אולם בכל מקרה יש להבליט את מומנט התשובה. כבר מהתחלת הסיפור יודגש, שאנשי נינוה רעים לפני ה', אולם ה' אינו חפץ להענישם, אלא קודם ברצונו לנסות להחזירם בתשובה. לשם כך הוא מצווה על יונה בן אמיתי ללכת אל נינוה ולקרוא לאנשיה לחזור בתשובה.

3. פעילויות
א. המחזת סיפור "יונה באנייה" (א 3 - 16)
1. בניית אנייה על ידי הילדים באמצעות שולחנות הפוכים, כיסאות, מחיצות, מקלות, בדים, מפות ואביזרים שונים ופשוטים המצויים בגן.
2. המחזת הסיפור, כשהילדים משחקים את תפקידיהם של יונה, רב החובל והמלחים.

ב. ציורים חופשיים של הילדים כתגובה לרשמיהם מן הסיפור.

או:

ג. הגשת תמונות משוכפלות לילדים לשם צביעה
(התמונות יכולות לשמש גם לעיון ולשיחה).
נושאים אפשריים לתמונות:
1) יונה נרדם בירכתי הספינה.
2) המלחים מטילים כלים אל הים כשהאנייה נטרפת.
3) המלחים מטילים את יונה אל הים.