מדרש תנחומא הוא מדרש הכולל לקט מדרשים על התורה.
המהדורות הנפוצות מבוססות על מהדורת הרב מנחם עזרא ב"ר יצחק מפאנו במנטובה, איטליה, שהדפיס את מדרש תנחומא בשנת 1563. מהדורות נוספות של מדרש תנחומא נדפסו באמסטרדם בשנת תצ"ג, בוילנא והורודנא בשנת תקצ"ג.
הערך "מדרש תנחומא" באנציקלופדיה יהודית דעת


במדרש דרשות רבות של רבי תנחומא, ועל כן נקרא המדרש מדרש תנחומא.
הערך "תנחומא" באנציקלופדיה יהודית דעת


במהדורת אינטרנט זו של מדרש תנחומא עיצבנו את המדרש בדרך שתקל על הבנתו.
הפסוקים הנדרשים מסומנים בצבע קבוע, הפסוקים המובאים אגב הדרשה בצבע קבוע אחר,
השאלות בצבע אדום, שמות החכמים באות מודגשת.

הוספנו את החלוקה לפרקים, כדי לאפשר שליטה מהירה במדרש.