רשימת מאמרים על בתי כנסת

יוסף תבורי

- המשך המאמר -


ט. מקומות שונים
 1. אבי-יונה, מ', "בית הכנסת בכפר פחמה", ידיעות, יג (תש"ז), עמ' 154-155 <שומרוני>.
 2. אבי-יונה, מ', "רצפת-הפסיפס של בית-הכנסת במעון (נירים)", א"י, ו (תשכ"א), עמ' 86-93.
 3. אבי-יונה, מ', "בית הכנסת העתיק של חוסיפה", הכרמל - אדם וישוב: לקט מאמרים, החברה להגנת הטבע, תשמ"ז, עמ' 64-67.
 4. אורמן, דן, "כתובות יהודיות מן הכפר דבורה שבגולן", תרביץ, מ (תשל"א), עמ' 399-408 <ראה עוד: גב"ע צרפתי, "כתובות יהודיות מן הגולן", תרביץ, מא (תשל"ב), עמ' 125; אורמן, שם, עמ' 341; =מיקראה על כתובות יהודיות, עמ' 72-83>.
 5. אורמן, דן, "כתובות יהודיות נוספות בדבורה ובקיסרין שבגולן [הערות ותגובות]", תרביץ, סה (תשנ"ז), עמ' 515-521.
 6. אילן, צ', "בית-כנסת עתיק טמון ביער", טבע וארץ, כט7/ (אב תשמ"ז), עמ' 28-31 <בית כנסת בחורבת ענים בדרום יהודה>.
 7. אילן, צבי, "הרצפה האבודה בנערן היהודית", אתמולים, תשמ"ח, עמ' 82-90.
 8. אילן, צבי, "חשיפת בתי-הכנסת הקדומים במעון ובענים שבדרום הר חברון", קעמ"י, י (תש"ן), ב/א, עמ' 45-52.
 9. אפלבאום, שמעון, "בית-הכנסת של בית-ירח, אופיו וזמנו", בתי-כנסת עתיקים, עמ' 181-184.
 10. בירן, אברהם ויאיר שהם, "שרידי בית-כנסת ומתקנים לייצור סוכר ביסוד המעלה", א"י, יט (תשמ"ז), עמ' 199-207.
 11. בן דב, מאיר, "שרידי בית כנסת בכוכב הירדן ובעיית מקומה של גרופינה מול השומרון בגלעד", ארץ שומרון (בעריכת י' אבירם), ירושלים תשל"ד, עמ' 89-92.
 12. בן-צבי, י', "כתובת ביכ"נ חדשה בכפר עלמא", ידיעות, טו (תש"י), עמ' 75-77 <=ידיעות בחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, מבחר מאמרים מכרכים א-טו, קובץ ראשון, ירושלים תשכ"ה, עמ' 201-203>.
 13. ברש, משה, "דויד המלך ברצפת-פסיפס בעזה", א"י, י (תשל"א), עמ' 94-99 <השווה: הנ"ל, דוד המלך באמנות (בעריכת מ' לוין), ירושלים תשמ"ד>.
 14. גוטמן, ש', "חפירות בתי-הכנסת בחורבת סוסיה", קדמוניות, יח (תשל"ב), עמ' 47-52.
 15. גרוסברג, אשר, "תבליט האבן מהכפר פחמה - ארון קודש או חזית המקדש", שומרון ובנימין, ב, (בעריכת ז"ח ארליך), ירושלים תשנ"א, עמ' 227-237 <בית כנסת שומרוני?; השווה הנ"ל, "על יצחק מגן, 'בתי כנסת שומרוניים'", קדמוניות, כו [101-101] (תשנ"ג), עמ' 64-66>.
 16. דר, שמעון, "חפירות בית הכנסת בחורבת סומקה", קדמוניות, יז [66-67] (תשמ"ד), עמ' 72-75.
 17. דר, ש', "בית הכנסת של סומקה על הכרמל - סקירה מוקדמת", בתי-כנסת עתיקים, עמ' 213-230.
 18. יוגב, אורה, "בית הכנסת במעון - גילויים חדשים", א"י, יט (תשמ"ז), עמ' 208-215.
 19. ייבין, זאב, "בית-הכנסת בכורזין: הצעה לשחזור פנים הקיר הדרומי", א"י, יח (תשמ"ה), עמ' 268-276.
 20. לוי, ש', "בית הכנסת העתיק במעון (נירים)", א"י, ו (תשכ"א), עמ' 77-81.
 21. לוין, י"ל, "החפירות בחורבת עמודים", קדמוניות, יג [51-52] (תש"ם), עמ' 107-110.
 22. לרנר, מ"ב, "כנישתא מרדתא דקיסרין", מחניים, צה (ער"ה תשכ"ה), עמ' 74-77.
 23. מאיירס, אריק, "ארון הקודש של נברתין", קדמוניות, טו [58-59] (תשמ"ב), עמ' 77-81.
 24. מאיירס, אריק, "חורבת שמע - היישוב ובית הכנסת", קדמוניות, ה (תשל"ב), עמ' 58-61.
 25. מאיר, ל"א וא' רייפנברג, "בית הכנסת באשתמוע", ידיעות, ט (תש"ך), עמ' 41-44; י (תש"ג), עמ' 10-11 <=ידיעות בחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, מבחר מאמרים מכרכים א-טו, קובץ ראשון, ירושלים תשכ"ה, עמ' 91-97>.
 26. מגן, יצחק, יואב ציונית, ארנה סירקיס, "קרית ספר - עיירה יהודית ובית הכנסת מימי הבית השני", קדמוניות, לב1/ (תשנ"ט), עמ' 25-32.
 27. מגנס, ג'ודי, "הקיראמיקה מחפירת 1980 במעון (נירים)", א"י, יט (תשמ"ז), עמ' 216-224.
 28. מייטלס, יצחק, "למשמעות הרבועה מקצרין", תרביץ, נג (תשמ"ד), עמ' 465-466.
 29. מעוז, צ', "בתי-הכנסת בגולן", אריאל, 50-51 (תשמ"ז), עמ' 141-161.
 30. מעוז, צ', "בתי-הכנסת בגולן", הישוב היהודי ובתי-הכנסת בגולן, תש"ם, עמ' 10, 26-32 <=זאב ספראי (עורך), בית-הכנסת בתקופת המשנה והתלמוד, ירושלים תשמ"ו, עמ' 143-150>.
 31. נצר, א', "האם שימש בית המעיין במגדלא כבית-כנסת?", בתי-כנסת עתיקים, עמ' 165-172.
 32. נצר, א', יעקב קלמן, רחל לוריס, "בית-הכנסת מתקופת החשמונאים ביריחו", קדמוניות, לב1/ (תשנ"ט), עמ' 17-24 <השווה אורי צבי מעוז, "בית הכנסת שלא היה בארמון החשמונאים ביריחו: תגובה...", קדמוניות, לב2/ (תש"ס), עמ' 119>.
 33. נצר, א', "בתי-הכנסת בגוש-חלב ובח'ירבת שמע - מבט חדש", א"י, כה (תשנ"ו), עמ' 450-455.
 34. סוקניק, א"ל, "בית הכנסת בשעלבים", עלון אגף העתיקות, ב (1950), עמ' 31-32.
 35. ספראי, שמואל, "בתי הכנסת בדרום יהודה", בית-הכנסת בתקופת המשנה והתלמוד: לקט מאמרים, ירושלים תשמ"ו (בעריכת ז' ספראי) עמ' 151-155; <=הנ"ל, בימי הבית ובימי המשנה, ירושלים תשנ"ד, עמ' 154-158>.
 36. עובדיה, אשר, "בית-הכנסת בעזה", קדמוניות, א [4] (תשכ"ט), עמ' 124-127.
 37. עמירן, רות, "שבר תבליט מקושט מבית-הכנסת בכפר ברעם", א"י, ג (תשי"ד), עמ' 178-181.
 38. עמית, דוד, "על מקור תכניותיהם של בתי-הכנסת בדרום הר יהודה", קתדרה, 68 (תשנ"ג), עמ' 6-35.
 39. עמית, ד., "מנורת שיש מבית-הכנסת במעון שביהודה", מחקרי יהודה ושומרון, דברי הכנס השביעי (בעריכת י. אשל), תשנ"ח, עמ' 155-168.צולם
 40. פרסטר, ג', "לפסיפס בית-הכנסת ביפיע", ידיעות החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה, לא (תשכ"ז), עמ' 218-224.
 41. פרסטר, ג', "בבתי כנסת עתיקים במדבר יהודה ובבקעת יריחו", טבע וארץ, טו (1973), עמ' 134-139.
 42. פרסטר, ג', "בתי-הכנסת בגליל", ארצות הגליל (ערכו: א' שמואלי ועוד), חיפה 1983, עמ' 231-256 <=בית-הכנסת בתקופת המשנה והתלמוד, תשמ"ו, עמ' 69-94>.
 43. צורי, נ', "בית-הכנסת העתיק בבית שאן", א"י, ח (תשכ"ז), עמ' 149-167 <=בתי כנסת עתיקים בעמק בית שאן, קובץ מאמרים, ניר דוד תשל"ט, עמ' 15-33>.
 44. קלונר, ע', "בית הכנסת של חורבת רימון", קדמוניות, טז [62-63] (תשמ"ד), עמ' 65-71.
 45. קלונר, ע', "המבנה והמתקנים בחולדה ותפקודם כגת", אדם ואדמה בארץ-ישראל הקדומה (בעריכת אהרן אופנהיימר, אריה כשר ואוריאל רפפורט), ירושלים: יד בן-צבי, תשמ"ו, עמ' 197-208 .
 46. רחמני, י"ל, "המציאות הקטנות בבית הכנסת במעון (נירים)", א"י, ו (תשכ"א), עמ' 82-85.
 47. שובה, מ', "כתובת על עמוד של ביכ"נ מחברה", ידיעות, יא (תש"ה), עמ' 31-33 <=ידיעות בחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, מבחר מאמרים מכרכים א-טו, קובץ ראשון, ירושלים תשכ"ה, עמ' 198-200>.
 48. שובה, מ', "בית הכנסת בקיסריה וכתובותיו", ספר היובל לכבוד אלכסנדר מארכס, ניו יורק תש"י, עמ' תלג-[תנ].
 49. שקד, עידן, "בית הכנסת" ביסוד המעלה - מבט מחודש", יד ליאיר, עמ' 143-145.
 50. Adan-Bayewitz, David, "The Ceramics From the Synagogue of Horvat 'Ammudim and their Chronological Implications", IEJ, 32/1 (1982), pp. 13-31.
 51. Ariel, D. T., "Coins from the Synagogue at Horvat Kanef - Preliminary Report", Israel Numismatic Society Journal, 4 (1980), pp. 59-62.
 52. Ariel, Donald T., "Coins from the Synagogue at Ein Neshut", IEJ, 37/2-3 (1987), pp. 147-157.
 53. Ariel, Donald T., "Coins from the Synagogue at Dabiyye", Atiqot, 20 (1991), pp. 74-80.
 54. Bahat, D., "A Synagogue at Beth-Shean", Ancient Synagogues Revealed, pp. 82-85.
 55. Ben-Dov, M., "Synagogue Remains at Kokhav-Hayarden", Ancient Synagogues Revealed, pp. 95-97.
 56. Bolognesi, Eugenia Marta, "Relazione preliminare di scavo in relazione alla scoperta di una sinagoga a Kfar Misr nella Galilea meridionale", Rivista di Archeologia Cristiana, 61/1-2 (1985), pp. 159-166.
 57. Chen, Doron, "The Ancient Synagogue at Horvat 'Amudim: Design and Chronology", PEQ, 118 (1986), pp. 135-137.
 58. Chen, Doron, "The Ancient Synagogue at Nabratein: Design and Chronology", PEQ, 119 (1987), pp. 44-49.
 59. Chen, Doron, "Antike Synagogen in Palastina; Anlage und Datierung der Synagoge von Horvat Rimmon", Judaica, 45,1 (1989), pp. 57-67.
 60. Chiat, M. J., "Synagogues and Churches in Byzantine Beth Shean", JJA, 7 (1980), pp. 6-24.
 61. Crowfoot, J. W. and R. W. Hamilton, "The Discovery of a Synagogue at Jerash", PEFQS, 30 (1928-1929), pp. 211-222.
 62. Dar, Shimon and Yohanan Mintzker, "The Synagogue of H(((orvat Sumaqa, 1983-1993", Ancient Synagogues: Historical Analysis, pp. 157-165.
 63. Finney, P.C., "Orpheus-David: A Connection in Iconography Between Greco-Roman Judaism and Early Christianity", JJA, 5(1978), pp. 6-15.
 64. Gutman, S., Z. Yeivin and E. Netzer, "Excavations in the Synagogue at H(orvat Susiya", Ancient Synagogues Revealed, pp. 123-126.
 65. Herman, Daniel, "A Synagogue Fit for a Feast", Eretz, 67 (1999), pp. 57-60 <על בית הכנסת החשמונאי בשפך נחל פרת>.
 66. Kaswalder, Pietro, "[On] Eric M. Meyers [et al.], Excavations at the Ancient Synagogue of Gush Halav (1990)", Liber Annuus, 43 (1994), pp. 596-602.
 67. Kestenbaum Green, Connie, "The Elusive Face of King David; Restoring a Mosaic from the Ancient Synagogue at Gaza", Israel Museum Journal, 11 (1993), pp. 65-72 .
 68. Kippenberg, Hans G., "Pseudikonographie; Orpheus auf judischen Bildern", Visible Religion; Annual for Religious Iconography, 7 (1990), pp. 233-249 <בית הכנסת בעזה>.
 69. Kloner, Amos, "The Synagogues of Horvat Rimmon", Ancient Synagogues in Israel, pp. 43-48 .
 70. Kloner, A., "A Lintel with Menorah Relief from H(orvat Kishor", Ancient Synagogues Revealed, pp. 160-161.
 71. Kolska Horwitz, Liora R., "Animal Bones from Horbat Rimmon; Hellenistic to Byzantine Periods", Atiqot, 35 (1998), pp. 65-76.
 72. Levine, L.I., "Excavations at H(orvat ha-'Amudim", Ancient Synagogues Revealed, pp. 78-81.
 73. Levine, Lee, "Excavations at the Synagogue of Horvat 'Ammudim", IEJ, 32/1 (1982), pp. 1-12 <ראה מאמרו העברי>.
 74. Magness, Jodi, "Synagogue Typology and Earthquake Chronology at Khirbet Shema, Israel", Journal of Field Archaeology, 24,2 (1997), pp. 211-220.
 75. Maoz, Zvi Uri, "Ancient Qasrin; Synagogue and Village", Biblical Archaeologist, 51,1 (1988), pp. 5-19.
 76. Maoz, Zvi Uri, "Excavations in the Ancient Synagogue at Dabiyye", Atiqot, 20 (1991), pp. 49-65.
 77. Ma'oz, Z., "The Art and Architecture of the Synagogues of the Golan", Ancient Synagogues Revealed, pp. 98-115.
 78. Ma'oz, Z., "Ancient Synagogues of the Golan", Biblical Archaeologist, 61 (1988), pp. 116-128.
 79. Meyers, E. M., "Preliminary Report on the 1977 and 1978 Seasons at Gush-Halav (El-Jish), Upper Galilee, Israel", BASOR, 233 (1979), pp. 33-58.
 80. Meyers, E. M., "Ancient Synagogues in Galilee: The Religious and Cultural Setting", BA, 43 (1980), pp. 61-77.
 81. Meyers, E. M., "The Synagogue at H(orvat Shema'", Ancient Synagogues Revealed, pp. 70-75.
 82. Meyers, E. M., "Excavations at Gush H(alav in Upper Galilee", Ancient Synagogues Revealed, pp. 75-77.
 83. Meyers, Eric, "Ancient Gush Halav (Giscala), Palestinian Synagogues and the Eastern Diaspora", Ancient Synagogues: The State of Research, pp. 61-78.
 84. Meyers, E. M., and C. L. Meyers, "Remains of an Ancient Synagogue Ark in Galilee", Biblical Archaeology Review, 7 (Nov./Dec. 1981), pp. 24-40.
 85. Meyers, E. M., J. F. Strange, and C. L. Meyers. "The Ark of Nabratein - A First Glance", Biblical Archeologist, 44 (1981), pp. 237-243.
 86. Meyers, E. M., and C. L. Meyers, "The Ark in Art: A Ceramic Rendering of the Torah Shrine from Nabratein", Eretz Israel, 16 (1982), pp. 176-185.
 87. Onn, Alexander, "The Ancient Synagogue at Kafr Misr", Atiqot, 25 (1994), pp. 117-134 <בין עין דור לתמרה>.
 88. Ovadiah, A., "The Synagogue at Gaza", Ancient Synagogues Revealed, pp. 129-132.
 89. Reich, Ronny, "The Bet Yerah 'Synagogue' Reconsidered", Atiqot, 22 (1993), pp. 137-144.
 90. Safrai, Shmuel, "The Synagogues South of Mt. Judah", Immanuel, 3 (Winter 1973/4), pp. 44-50 <=תורגם לעברית, ראה לעיל, ספראי, שמואל>.
 91. Turnheim, Yehudit, "Some Observations on the Decoration of the Chorazim Pilaster", PEQ, 119/2 (1987), pp. 152-155.
 92. Tzaferis, V., "The Ancient Synagogue at Ma'oz Hayyim", IEJ, 32 (1984), pp. 215-244.
 93. Tzaferis, V., "The Synagogue at Ma'oz Hayim", Ancient Synagogues Revealed, pp. 86-89.
 94. Tzafrir, Y. and Y. Hirschfeld, "The Church and Mosaics at Horvat Berachot, Israel", Dumbarton Oaks Papers, 33 (1979), pp. 305-308.
 95. Urman, D., "Jewish Inscriptions from the Village of Dabura", Ancient Synagogues Revealed, pp. 154-156 <ראה מאמרו העברי>.
 96. Urman, Dan, "Public Structures and Jewish Communities in the Golan Heights", Ancient Synagogues: Historical Analysis, pp. 373-617.
 97. Vincent, L.H., "Decouverte de la 'Synagogue des Affranchis' ? Jerusalem", RB, 30 (1921), pp. 247-277.
 98. Yeivin, Z., "The Synagogue of Eshtemoa", Ancient Synagogues Revealed, pp. 120-123.
 99. Yeivin, Z., "Two Lintels with Menorah Reliefs from Chorazin", Ancient Synagogues Revealed, pp. 162-163.
 100. Yeivin, Ze'ev, "Khirbet Susiya - The 'Bema' and Synagogue Ornamentation", Ancient Synagogues in Israel, pp. 93-98 .

  י. בתי כנסת שומרוניים
 101. אבי-יונה, מ', "בית הכנסת בכפר פחמה", ידיעות, יג (תש"ז), עמ' 154-155 <שומרוני>.
 102. באיאר, בתיה, "על: יצחק מגן, 'בתי-כנסת שומרוניים', [ג]: לזיהויו של כלי התקיעה בפסיפס בית הכנסת השומרוני של אל ח'ירבה", קדמוניות, כו (תשנ"ג), עמ' 66-67.
 103. בן-חיים, זאב, "בית כנסת שומרוני 'כנשת מיה' - אימתי והיכן?", א"י, יד (תשל"ח), עמ' 188-190.
 104. גרוסברג, אשר, "תבליט האבן מהכפר פחמה - ארון קודש או חזית המקדש", שומרון ובנימין, ב, (בעריכת ז"ח ארליך), ירושלים תשנ"א, עמ' 227-237 <בית כנסת שומרוני?>.
 105. גרוסברג, אשר, "בתי הכנסת הקדומים ובית המקדש: ה. חזית המקדש בתי הכנסת השומרוניים", א"י, כה (תשנ"ו), עמ' 319-320.
 106. גרוסברג, אשר, "על: יצחק מגן, 'בתי-כנסת שומרוניים'", [א]: 1. ארון קודש בעיטורי בתי הכנסת השומרוניים או חזית המקדש?" "2. בית הכנסת השומרוני ובתי הכנסת היהודיים מימי בית שני", קדמוניות, כו (תשנ"ג), עמ' 64-65.
 107. יעקבי, רות, "על: יצחק מגן, 'בתי-כנסת שומרוניים'", קדמוניות, כו (תשנ"ד), עמ' 130-131.
 108. מגן, י', "בתי-כנסת שומרוניים", קדמוניות, כה (תשנ"ג), עמ' 66-90 <השווה הנ"ל, "בתי-הכנסת השומרוניים ופולחנם", מחקרי יהודה ושומרון, ב, אריאל תשנ"ג, עמ' 229-264; הנ"ל, "תשובה", קדמוניות, כו (תשנ"ג), עמ' 68; הנ"ל, "תשובה", קדמוניות, כו (תשנ"ד), עמ' 131-132>.
 109. ספראי, ז', "בתי-הכנסת של השומרונים בתקופה הרומית-ביזנטית", קתדרה, 4 (תשל"ז), עמ' 84-112 <=זאב ספראי (עורך), בית-הכנסת בתקופת המשנה והתלמוד: לקט מאמרים, ירושלים תשמ"ו, עמ' 157-186>.
 110. עמית, דוד, "על: יצחק מגן, 'בתי-כנסת שומרוניים'", קדמוניות, כו (תשנ"ג), עמ' 65-66.
 111. קפלן, י', "כתובת מבית כנסת שומרוני ביבנה", ידיעות, יג (תש"ז), עמ' 65 <=ידיעות בחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, מבחר מאמרים מכרכים א-טו, קובץ ראשון, ירושלים תשכ"ה, עמ' 232-233; וראה עוד: י' בן-צבי, "הערות לכתובת השומרונית מיבנה", ידיעות, יג (תש"ז), עמ' 166-168 (=ידיעות בחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, מבחר מאמרים מכרכים א-טו, קובץ ראשון, ירושלים תשכ"ה, עמ' 233-235); ז' בן-חיים, "לכתובת השומרונית מיבנה", ידיעות, יד (תש"ח), עמ' 49-50 (=ידיעות בחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, מבחר מאמרים מכרכים א-טו, קובץ ראשון, ירושלים תשכ"ה, עמ' 236-372)>.
 112. Di Segni-Campagnano, Leah, "The Greek Inscriptions in the Samaritan Synagogue at el-Khirbe, With Some Considerations on the Function of the Samaritan Synagogue in the Late Roman Period", Early Christianity in Context; Monuments and Documents (ed. F. Manns and E. Alliata), Jerusalem: Franciscan Printing Press, 1993, pp. 231-239.
 113. Lifshitz, B. and J. Schiby, "Une Synagogue Samaritaine ? Thessalonique", RB, 75 (1968), pp. 368-378.
 114. Magen, Yitzhak, "Samaritan Synagogues", Early Christianity in Context - Monuments and Documents (ed. F. Manns and E. Alliata), Jerusalem, 1993, pp. 193-230.
 115. Magen, Yitzhak, "The Samaritan Synagogue at Khirbet Samara", Israel Museum Journal, 11 (1993), pp. 59-64.
 116. Morabito, Vittorio, "The Samaritans in Sicily and the Inscription in a Probable Synagogue in Syracuse", New Samaritan Studies of the Societe d'Etudes Samaritaines, Vol. III-IV; Proceedings of the Congresses of Oxford 1990 and Paris 1992. Essays in Honour of G.D. Sixdenier, eds. Alan D. Crown & Lucy Davey, Sydney: Mandelbaum, 1995, pp. 237-258.
 117. Naveh, Joseph, "Did Ancient Samaritan Inscriptions Belong to Synagogues?", Ancient Synagogues in Israel, pp. 61-63.
 118. Pummer, Reinhard, "How to Tell a Samaritan Synagogue from a Jewish Synagogue", BAR, 24,3 (1998), pp. 24-35 <=A.B.; The Samaritan News, (1999), pp. 731-735 >.
 119. Pummer, Reinhard, "Samaritan Synagogues and Jewish Synagogues; Similarities and Differences", Jews, Christians, and Polytheists in the Ancient Synagogue, pp. 118-160.
 120. Reich, Ronny, "The Plan of the Samaritan Synagogue at Shaalvim", IEJ, 44,3-4 (1994), pp. 228-233.

  התפוצות
  א. שונות וכללי
 121. אפלבאום, ש', "כתובת יהודית חדשה מבריניקי שבקירינאיקה", ידיעות החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה, כה (תשכ"א), עמ' 167-174.
 122. הירשברג, חיים זאב, "הדגים בפסיפסי בית-הכנסת של נארו ובפולקלור היהודי בתוניסיה ובטריפוליטאניה של זמננו", א"י, ח (תשכ"ז), עמ' 305-311 <"נארו" הוא היום חמאם ליף בתוניס; בית הכנסת מתוארך בין המאה ה4- למאה ה6->.
 123. כשר, אריה, "בתי-הכנסת כ'בתי-תפילה' ו'מקומות קדושים' בחיי הקהילות היהודיות במצרים ההלניסטית והרומית", בתי-כנסת עתיקים, עמ' 119-132 .
 124. לוין, י"ל, "אחידות ורב-גוניות ביהדות בעת העתיקה - העדות של בתי-הכנסת בתפוצות", היהודים בעולם ההלינסטי והרומי: מחקרים לזכרו של מנחם שטרן (בעריכת: א' אופנהיימר ואחרים), ירושלים תשנ"ו, עמ' 379-392.
 125. עובדיה, אשר, "בתי-כנסת עתיקים ביוון רבתי", מאז ועד עתה: הרצאות הקתדרה (בעריכת צבי אנקורי), תל אביב תשמ"ד (יהודי-יוון לדורותם: פרסומי הקתדרה להיסטוריה ותרבות של יהודי שלוניקי ויוון, ספר שני), עמ' 9-20 <השווה: הנ"ל, "בתי-כנסת עתיקים ביוון רבתי", אפיריון, 32 (1994), עמ' 19-24>.
 126. פרסטר, גדעון, "בית-כנסת מן המאה ה-5 בלפטיס מגנה", קעמ"י, ט, חטיבה ב, א, (תשמ"ו), עמ' 53-58.
 127. צבי, פ', "בית הכנסת של אוסטיה", ספר זכרון לח"א סיריני, ירושלים תשל"א, עמ' 61-73.
 128. קנאל, ברוך, "בתי כנסת עתיקים בגולה", מחניים, עג (ער"ה תשכ"ג), עמ' 142-145.
 129. רוט-גרסון, לאה, יהודי סוריה בראי הכתובות היווניות, ירושלים: מרכז זלמן שזר, 2001 <פרק ראשון: הכתובות היווניות מבתי-הכנסת בסוריה, עמ' 51-120; פרק שלישי: בתי-הכנסת בסוריה, עמ' 245-230>.
 130. Avi-Yonah, M., "The Mosaics of Mopsuesta - Church or Synagogue?", Ancient Synagogues Revealed, pp. 186-190.
 131. Biebel, M., "The Mosaics of Hammam Lif", Art Bulletin, 16 (1936), pp. 541-551.
 132. Brenk, B., "Die Umwandlung der Synagoge von Apamea in eine Kirche: Eine mentalitats-geschichtliche Studie", Tesserae: Festschrift fur Josef Engemann (Jahrbuch fur Antike und Christentum, Erganzung. 18; Munster, 1991), pp. 1-25.
 133. Danov, Christo and Elena Kesjakova, "A Unique Finding - an Ancient Synagogue in the City of Plovdiv (New Pages from the History of Plovdiv and Thrace During the Late Antiquity)", Social, Cultural and Educational Association of the Jews in the People's Republic of Bulgaria, 19 (1984), pp. 210-226.
 134. Darmon, J. P., "Les mosaiques de la synagogue de Hammam-Lif: une reexamen du dossier", Fifth International colloquium on Ancient Mosaics (Bath, England, September 5-12, 1982) (ed. R. Ling), JRA Supplement 9.2, 1995), pp. 7-29.
 135. Dion, P. E., "Synagogues et temples dans l'Egypte hellenistique", Science et Esprit, 29 (1977), pp. 45-75.
 136. Edwards, Douglas R., "Jews and Christians at Ancient Chersonesus: The Transformation of Jewish Public Space", Evolution of the Synagogue, pp. 158-173.
 137. Eshel, Esther, "A Hebrew Graffito from a Synagogue in Crimea", Jewish Studies Quarterly, 5,4 (1998), pp. 289-299.
 138. Feldman, Louis H., "Diaspora Synagogues: New Light from Inscriptions and Papyri", Sacred Realm, pp. 48-66 .
 139. Filson, F. V., "Ancient Greek Synagogue Inscriptions", BA, 32 (1969), pp. 41-46.
 140. Fine, Steven and Leonard V. Rutgers, "New Light on Judaism in Asia Minor During Late Antiquity: Two Recently Identified Menorahs", JSQ, 3 (1996), pp. 1-23.
 141. Fine, Steven, and M. Della Pergola, "The Synagogue of Ostia Antica and its Torah Shrine", The Jews of Ancient Rome, Jerusalem: Bible Lands Museum, 1994, pp. 42-57 .
 142. Foerster, G., "A Survey of Ancient Diaspora Synagogues", Ancient Synagogues Revealed, pp. 164-171.
 143. Foerster, G., "Remains of a Synagogue at Corinth", Ancient Synagogues Revealed, p. 185.
 144. Hengel, Martin, "Die Synagogeninschrift von Stobi", ZNW, 57 (1966), pp. 145-183 <=The Synagogue: Studies in Origins, pp. 110-148>.
 145. Kasher, A., "Synagogues as 'Houses of Prayer' and 'Holy Places' in the Jewish Communities of Hellenistic and Roman Egypt", Ancient Synagogues: Historical Analysis, pp. 205-220.
 146. Kraabel, A. T., "The Diaspora Synagogue: Archeological and Epigraphical Evidence since Sukenik", ANRW, II, 19/1, pp. 477-510 <=Ancient Synagogues: Historical Analysis, pp. 95-126; תורגם לעברית בתוך: זאב ספראי (עורך), בית-הכנסת בתקופת המשנה והתלמוד: לקט מאמרים, ירושלים תשמ"ו, עמ' 193-198>.
 147. Kraabel, A. Thomas, "Social Systems of Six Diaspora Synagogues", Ancient Synagogues: The State of Research, pp. 79-92 .
 148. Kraabel, A. T., "Unity and Diversity among Diaspora Synagogues", The Synagogue in Late Antiquity, pp. 49-60 .
 149. Levine, Lee I., "Diaspora Judaism of Late Antiquity and its Relationship to Palestine: Evidence from the Ancient Synagogue", Te'uda, 12 (1996), pp. 139-158 <=Studies on the Jewish Diaspora in the Hellenistic and Roman Periods (ed. B. Isaac and A. Oppenheimer), Tel Aviv: Ramot, 1996>.
 150. Levine, Lee I., "The Hellenistic-Roman diaspora CE 70 - CE 235; the archaeological evidence", The Cambridge History of Judaism III (1999) 991-1024. . צולם
 151. Levinskaya, Irina A, "A Jewish or Gentile Prayer House? The Meaning of PROSEUXH", Tyndale Bulletin, 41 (1990), pp. 154-159.
 152. Luderitz, Gert, Corpus judischer Zeugnisse aus der Cyrenaike, Weisbaden: Ludwig Reichert, 1983, pp. 147-159 <כתובות מבתי כנסת>.
 153. MacLennan, Robert S., "In Search of the Jewish Diaspora; A First-Century Synagogue in Crimea?", BAR, 22,2 (1996), pp. 44-51, 69.
 154. Marmorstein, A., "The Synagogue of Claudius Tiberius Polycharmus in Stobi", JQR, 27 (1936-1937), pp. 373-384.
 155. Meyers, Eric, "The Torah Shrine in the Ancient Synagogue: Another Look at the Evidence", JSQ, 4 (1997), pp. 303-338.
 156. Noy, David, "A Jewish Place of Prayer in Roman Egypt", JTS, 43/1 (April 1992), pp. 118-122.
 157. Ovadiah, A., "Ancient Synagogues in Asia-Minor", Proceedings of the Xth International Congress of Classical Archaeology, Ankara 1978, pp. 857-866, plates 273-280.
 158. Overman, J. Andrew, "Jews, Slaves, and the Synagogue on the Black Sea: The Bosporan Manumission Inscriptions and Their Significance for Diaspora Judaism", Evolution of the Synagogue, pp. 141-157.
 159. Plassart, A., "La Synagogue juive de Delos", Melanges Holleaux, receuil de memoires concernant l'antiquite grecque, Paris 1913, pp. 201-215.
 160. Rajak, Tessa, "The Synagogue Within the Greco-Roman City", Jews, Christians, and Polytheists in the Ancient Synagogue, pp. 161-173.
 161. Reinach, S., "Notes sur la synagogue d'Hamman el-Lif ", REJ, 13 (1886), pp. 217-223.צולם
 162. Renan, E., "Les mosaiques de Hammam-Lif", Revue Archeologique, 1883, 157-163.
 163. Richardson, Peter, "Augustan-Era Synagogues in Rome", Judaism and Christianity in First-Century Rome (ed. Karl P. Donfried and Peter Richardson), Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Pub. Co., 1998, pp. 17-29.
 164. Rousselle, Aline, "Riflessioni intorno a qualche incertezza sul sesso nell'antica iconografia ebraica e cristiana", Quaderni Storici, 79 (1992), pp. 11-40 .
 165. Rouwhorst, Gerald, "Liturgical Time and Space in Early Christianity in Light of Their Jewish Background", Sanctity of Time and Space in Tradition and Modernity (ed. A. Houtman, M.J.H.M. Poorthuis and J. Schwartz), Leiden: Brill, 1998, pp. 265-284.
 166. Rutgers, Leonard Victor, "Diaspora Synagogues: Synagogue Archaeology in the Greco-Roman World", Sacred Realm, pp. 67-95.
 167. Seager, A. R., "The Recent Historiography of Ancient Synagogue Architecture", Ancient Synagogues in Israel, pp. 85-92, and 7 pp. of plates.
 168. Shashar, Michael, "Synagogues of the Ancient World", Eretz Magazine, 2/4 (1987), pp. 59-66.
 169. Squarciapino, M. F., "The Synagogue at Ostia", Archaeology, 16 (1963), pp. 194-203.
 170. Sukenik, E.L., "The Mosaic Inscriptions in the Synagogue at Apamea on the Orontes", HUCA, 23/2 (1950-1951), pp. 541-551.
 171. Von Gernak, A., "Eine Synagogue in Milet", ZNW, 20 (1921), pp. 177-181 .
 172. Wharton, Annabelle, "Erasure: Eliminating the Space of Late-Antique Judaism", From Dura to Sepphoris, pp. 195-214 <על חורבן בתי-כנסת ומה בא במקומם>.
 173. White, L. Michael, "The Delos Synagogue Revisited: Recent Fieldwork in the Graeco-Roman Diaspora", HTR, 80/2 (1987), pp. 133-160.
 174. White, L. Michael, "Synagogue and Society in Imperial Ostia; Archaeological and Epigraphic Evidence", HTR, 90,1 (1997), pp. 23-58 .
 175. White, L. Michael, "Synagogues in the Graeco-Roman Diaspora: Jewish Adaptation and Accommodation", The Social Origins of Christian Architecture, I: Building God's House in the Roman World, Valley Forge, PA.: Trinity Press International 1990, pp. 60-101.
 176. Wischnitzer, Rachel, "Das Problem der antiken Synagogue", Menorah (Vienna), 8 (November - December 1930), pp. 550-556.
 177. Zevi, Fausto, "La Sinagoga di Ostia", RMI, 38 (1972), pp. 131-146 <עם תמונות; ראה מאמרו העברי>.

  ב. בבל
 178. אופנהיימר, א', "בתי-כנסת בעלי זיקה היסטורית בבבל התלמודית", בתי-כנסת עתיקים, עמ' 147-154.
 179. גפני, ישעיהו, "בתי-כנסת בבבל התלמודית", בתי-כנסת עתיקים, עמ' 155-162 <השווה הנ"ל, יהודי בבל בתקופת התלמוד, ירושלים: מרכז זלמן שזר, תשנ"א, עמ' 109-117>.
 180. Gafni, I., "Synagogues in Babylonia in the Talmudic Period", Ancient Synagogues: Historical Analysis, pp. 221-231 <תרגום של מאמרו העברי>.
 181. Oppenheimer, Aharon, "Babylonian Synagogues with Historical Associations", Ancient Synagogues: Historical Analysis, pp. 40-48 <תרגום של מאמרו העברי>.

  ג. דורה אירופוס
 182. אלבאום, אלעזר, "על ציור ארון-הברית בבית-הכנסת של דורה אורופוס", סיני, צ (תשמ"ב), עמ' כה-לד.
 183. בן שמאי, מ"ה, "אגדות החורבן בביה"כ בדורא", ידיעות, ט (תש"ך), עמ' 93-97 <=ידיעות בחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, מבחר מאמרים מכרכים א-טו, קובץ ראשון, ירושלים תשכ"ה, עמ' 110-104>. צולם
 184. גודנוף, א', "היהדות של בית-הכנסת בדורא-אברופוס", קעמ"י, ג (תשכ"א), ג, עמ' 302-303 (ירושלים תשכ"ה). צולם
 185. וישניצר-ברנשטיין, רחל, "הציורים בביהכ"נ של דורא", בצרון, ג/ד [28] (תש"ב), עמ' 289-292. צולם
 186. זנה, י', "כותלי בית-הכנסת שבדורא-אברופוס", קעמ"י, א (תש"ז), א, עמ' 378-382 (ירושלים תשי"ב). צולם
 187. Amit, David, ""The curtain would be removed for them" (Yoma 54a); ancient synagogue depictions", From Dura to Sepphoris, pp. 231-234.
 188. Aubert, M., "La Peinture de la Synagogue de Doura", Gazette des Beaux-Arts, 2 (1958), pp. 1-24.
 189. Bickerman, E.J., "Symbolism in the Dura Synagogue", HTR, 58(1965), pp. 127-151. צולם
 190. Bulas, Ryszarda, "'Przejscie przez Morze Czerwone' w synagodze w Dura Europos (polowa III w.) jako 'akedah' narodu zydowskiego", Roczniki Humanistyczne, 39-40,4 (1991-1992), pp. 5-16 .
 191. Chase, A.E., "Doura-Europos", Bible et Terre Sainte (Paris), 83 (1966) 1, pp. 6-16.
 192. Dequeker, Luc, "Le prophete Elie dans l'iconographie juive ancienne", Elie le prophete, pp. 137-154 . צולם
 193. Dequeker, Luc, "L'iconographie du Temple de Jerusalem dans les synagogues de l'antiquite en Palestine et en Syrie", Jerusalem dans les traditions juives et chretennes, ed. A. Abecassis et al., Bruxelles - Leuven: Ed. Peeters, 1982, pp. 33-55 (colloque... novembre 1982; Publications de l'Institutum Judaicum). <צולם>
 194. Diebner, Bernd Jorg, and Claudia Nauerth, "Uberlegungen zur Funktion der sog. 'Torah-Nische' der antiken Synagoge von Dura Europos", DBAT, 25 (1988), pp. 149-172.
 195. Figueras, Pau, "Las pinturas murales de la sinagoga de Dura Europos a la luz de la polemica judeo-cristiana", Boletin de la Asociacion Espanola de Orientalistas, 32 (1996), pp. 207-219.
 196. Flesher, Paul V.M., "Rereading the Reredos: David, Orpheus, and Messianism in the Dura Europos Synagogue", Ancient Synagogues: Historical Analysis and Archaeological Discovery, edited by Dan Urman and Paul V.M. Flesher, pp. 346-366.
 197. Flesher, Paul Virgil McCracken, "Conflict or Cooperation? Non-Jews in the Dura Synagogue Paintings", Hellenic and Jewish Arts, pp. 199-222.
 198. Garte, E., "The Theme of Resurrection in the Dura-Europos Synagogue Paintings", JQR, 64 (1973), pp. 1-15. צולם
 199. Gates, Marie-Henriette, "Dura-Europos: A Fortress of Syro-Mesopotamian Art", BA, 47 (1984), pp. 166-181. צולם
 200. Goldstein, Jonathan A., "The Central Composition of the West Wall of the Synagogue of Dura-Europos", Journal of the Ancient Near Eastern Society, 16-17 (1987), pp. 99-142. צולם
 201. Goldstein, Jonathan A., "The Judaism of the Synagogues", Judaism in Late Antiquity (ed. Jacob Neusner), Leiden: E.J. Brill, 1995, II, pp. 109-142 . צולם
 202. Goodenough, E. R., "Judaism at Dura-Europos", IEJ, 11 (1961), pp. 162-170. צולם
 203. Goodenough, E. R., "The Paintings of the Dura Synagogue", WCJS, 2, Jerusalem 1957, pp. 1-2.
 204. Goodenough, E. R., "The Paintings of the Dura-Europos Synagogue: Method and an Application", IEJ, 2 (1958), pp. 69-79. <צולם>
 205. Goodenough, Erwin R., "The Greek garments on Jewish [OT] heroes in the Dura synagogue", Biblical Motifs; Origins and Transformations. Ed. by Alexander Altmann. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1966, pp. 221-237. < צולם>
 206. Goranson, Stephen, "The Battle Over the Holy Day at Dura-Europos", Bible Review, 12,4 (1996), pp. 22-33, 44 . צולם
 207. Grabar, A., "Le theme religieux des fresques de la Synagogue de Doura", RHR, 123 (1941), pp. 143-192; 124 (1941), pp. 5-35.
 208. Gutmann, J., "The Synagogue of Dura-Europos: A Critical Analysis", Evolution of the Synagogue, pp. 73-88. <צולם>
 209. Gutmann, Joseph, "Early Christian and Jewish art", Eusebius, Christianity, and Judaism (ed. by Harold W. Attridge and Gohei Hata), Leiden: E.J. Brill, 1992, pp. 270-287. <צולם >
 210. Gutmann, Joseph, "Introduction to the Second Printing of 'The Dura-Europos Synagogue'", The Dura-Europos Synagogue; a Re-evaluation (1932-1992) (ed. Joseph Gutmann), Atlanta, GA: Scholars Press, 1992, pp. ix-xl.
 211. Gutmann, Joseph, "Programmatic Painting in the Dura Synagogue", The Dura-Europos Synagogue: A Reevaluation (1932-1972) (ed. J. Gutmann), Missoula 1973, pp. 137-155 <=The Synagogue: Studies in Origins, pp. 210-232; rev.: Gabriella Sed-Rajna, JJA, 1 (1974), p. 96>.
 212. Gutmann, Joseph, "The Dura Europos Synagogue Paintings and their Influence on Later Christian and Jewish Art", Artibus et Historiae, 17 (1988), pp. 25-29. צולם
 213. Gutmann, Joseph, "The Dura Europos Synagogue Paintings; the State of Research", The Synagogue in Late Antiquity, pp. 61-72.
 214. Gutmann, Joseph, "The Illustrated Midrash in the Dura Synagogue Paintings: A New Dimension for the Study of Judaism", PAAJR, 50 (1983), pp. 91-104 <=J. Gutmann, Sacred Images: Studies in Art from Antiquity to the Middle Ages, Northampton 1989, pp. 91-104>. צולם
 215. Gutmann, Joseph, "The synagogue of Dura-Europos; a critical analysis", Evolution of the Synagogue; Problems and Progress (ed. by Howard Clark Kee and Lynn H. Cohick), Harrisburg, PA: Trinity Press International, 1999, pp. 73-88. צולם
 216. Hopkins, C., Introduction; the excavations of the Dura Synagogue paintings. 11-22..
 217. Jensen, Robin M., "The Dura Europos Synagogue, Early Christian Art, and Religious Life in Dura Europos", Jews, Christians, and Polytheists in the Ancient Synagogue: Cultural Interaction during the Greco-Roman Period (ed. Steven Fine), pp. 174-189. <צולם>
 218. Kalimi, Isaac, "A Transmission of Tradition - The Number of Jesse's Sons: Biblical Writings, Judeo-Hellenistic Arts, Rabbinic Literature and Medieval Christian Art", Theologische Zeitschrift, 57,1 (2001), pp. 1-9. <צולם>
 219. Kelley, Christopher Pierce, "Who did the Iconoclasm in the Dura Synagogue?", BASOR, 295 (1994), pp. 57-72 <טוען שהפגיעה נעשתה שלא במכוון בשעת ההכנה למצור>. צולם
 220. Kessler, Edward, "Art leading the story; the "Aqedah" in early synagogue art", From Dura to Sepphoris (2000), pp. 73-81. צולם
 221. Kessler, Herbert L., "Prophetic Portraits in the Dura Synagogue", Jahrbuch fur Antike und Christentum, 30 (1987), pp. 149-155.
 222. Kippenberg, Hans G., "Pseudikonographie; Orpheus auf judischen Bildern", Visible Religion, 7 (1990) 233-249.
 223. Kunzl, Hannelore, "Zum Problem der Engelsdarstellung in der judischen Kunst", Trumah (Berlin), 8 (1999), pp. 121-132 . צולם
 224. Lambert, Elie, "La Synagogue de Doura-Europos et les Origines de la Mosquee", Semitica, 3 (1950), p. 67-72 .
 225. Leroy, J., "Les fresques [de la synagogue] de Doura-Europos", Bible et Terre Sainte (Paris), 88 (1967) 1, pp. 6-15.
 226. Levine, Lee I., "La synagogue de Doura Europos", Le Monde de la Bible, 57 (1989), pp. 20-27.
 227. Levine, Lee I., "The Hellenistic-Roman diaspora CE 70 - CE 235; the archaeological evidence", The Cambridge History of Judaism III (1999) 991-1024.
 228. Levine, Lee I., "The Synagogue of Dura-Europo", Ancient Synagogues Revealed (ed. Lee I. Levine), Jerusalem: Israel Exploration Society, 1981, pp. 172-177.
 229. Levit-Tawil, Dalia, "The Enthroned King Ahasuerus in Light of the Iconography of Kingship in Iran", BASOR, 250 (1983), pp. 57-58. צולם
 230. Levit-Tawil, Dalia, "The Purim panel in Dura in the light of Parthian and Sasanian art", JNES 38,2 (1979), pp. 93-109. <צולם>
 231. Mesnil du Buisson, R., "L'inscription de la niche centrale de la Synagogue de Doura-Europos", Syria, 40 (1963), pp. 303-314. צולם
 232. Meyer, R., "Betrachtungen zu Drei Fresken der Synagoge von Dura-Europos", Theological LiteraturZeitung, 74 (1949), pp. 29-38.
 233. Meyers, Eric M., "The Torah Shrine in the ancient synagogue; another look at the evidence", Jewish Studies Quarterly 4,4 (1997) 303-338. . צולם
 234. Milgrom, J., "Moses Sweetens the 'Bitter Waters' of the 'Portable Well': An Interpretation of the Doura-Europos Synagogue", JJA, 5 (1978), pp. 45-47.
 235. Milik, Jozef Tadeusz, "Inscription arameenne en caracteres grecs de Doura-Europos et une dedicace grecque de Cordoue", Syria, 44 (1967), pp. 289-306. <צולם>
 236. Moon, Warren G., "Nudity and Narrative; Observations on the Frescoes from the Dura Synagogue", Journal of the American Academy of Religion, 60,4 (1992), pp. 587-658.צולם
 237. Nock, A.D., "The Synagogue Murals of Doura-Europos", Harry Wolfson Jubilee Volume (ed. S. Lieberman), II, Jerusalem 1965, pp. 632-633.
 238. Noth, A., "Dura-Europos und Seine Synagoge", ZDPV, 75 (1959), pp. 164-181.
 239. Oberman, Julius, "Inscribed Tiles from the Synagogue of Dura", Berytus, 7 (1942), pp. 89-117. <צולם>
 240. Philonenko, Marc, "De Qoumran a Doura-Europos; la vision des ossements desseches (Ezechiel 37,1-4)", Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuse, 74,1 (1994), pp. 1-12.
 241. Renov, I., "A View of Herod's Temple from Nicanor's Gate in a Mural Panel of the Dura Europos Synagogue", IEJ, 20 (1970), pp. 67-74.
 242. Rousselle, Aline, "Riflessioni intorno a qualche incertezza sul sesso nell'antica iconografia ebraica e cristiana", Quaderni Storici, 79 (1992), pp. 11-40.
 243. Rutgers, Leonard Victor, "Diaspora synagogues; synagogue archaeology in the Greco-Roman world", Sacred Realm (1996) 67-95.
 244. Sabar, Shalom, "The Purim Panel at Dura: A Socio-Historical Interpretation", From Dura to Sepphoris, pp. 154-163. <צולם>
 245. Schubert, Kurt, "Die Bedeutung des Bildes fur die Ausstattung spatantiker Synagogen - Dargesteelt am Beispiel der Toraschrein-nische der Synagoge von Dura Europos", Kairos, 17 (1975), pp. 11-23. <צולם>
 246. Seager, Andrew, "The Architecture of the Dura and Sardis Synagogues", The Dura-Europos Synagogue: A Reevaluation (1932-1972) (ed. J. Gutmann), Missoula 1973, pp. 79-117 <=The Synagogue: Studies in Origins, pp. 149-193>.
 247. Sed-Rajna, Gabrielle, "[On] The Dura-Europos Synagogue; a reevaluation (1932-1972)", Journal of Jewish Art, 1 (1974), p. 96. צולם
 248. Sed-Rajna, Gabrielle, "Les peintures de la synagogue de Doura-Europos ? la lumiere des recherches actuelles", Archeologie, art et histoire de la Palestine; Colloque du centenaire de la Section des Sciences Religieuses, Ecole Pratique des Hautes Etudes, septembre 1986 (ed. E.-M. Laperrousaz), Paris: Ed. du Cerf, 1988, pp. 167-172. צולם
 249. Simon, M., "Remarques sur les Synagogues et images de Doura et de Palestine", Recherches d'Histoire Judeo-Chretienne (Etudes Juives 6), Paris: Mouton, 1962, pp. 188-198, 204-208.
 250. Sonne, I., "The Paintings of the Dura Synagogue", HUCA, 20 (1947), pp. 255-362. צולם
 251. St. Clair, Archer, "The Torah Shrine at Dura-Europos: A Re-evaluation", Jahrbuch fur Antike und Christentum, 29 (1986), pp. 109-117.
 252. Stemberger, Gunter, "Biblische Darstellungen auf Mosaikfussboden spatantiker Synagogen", Jahrbuch fur Biblische Theologie, 13 (1998), pp. 145-170 .
 253. Stern, H., "L'Orphee de la Synagogue de Dura-Europos", WCJS, 2, Jerusalem 1957, p. 3.
 254. Stern, Sacha, "Synagogue Art and Rabbinic Halakhah", Le'ela, 38 (1994), pp. 33-37. צולם
 255. Stichel, Rainer, "Scenes from the Life of King David in Dura Europos and in Byzantine Art", JA, 21/22 (1995/1996), pp. 100-116 <=The Real and Ideal Jerusalem in Jewish, Christian and Islamic Art; Studies in Honor of Bezalel Narkiss on the Occasion of His Seventieth Birthday (ed. Bianca Kuhnel), Jerusalem: Hebrew University, Center for Jewish Art, 1998>.
 256. Tawil, D., "The Purim Panel in Dura in the Light of Parthian and Sassanian Art", JNES, 38 (1979), pp. 93-109. <צולם>
 257. Voolen, Edward van, "[On] The Dura-Europos Synagogue; a Re-Evaluation (1932-1972), ed. by J. Gutmann, 1973", Bibliotheca Orientalis, 39, 1/2 (1982), pp. 202-204. <צולם>
 258. Wharton, Annabel Jane, "Good and Bad Images from The Synagogue of Dura Europos; Contexts, Subtexts, Intertexts", Art History, 17,1 (1994), pp. 1-25.
 259. Wischnitzer, R., "Paintings of the Synagogue at Dura-Europos: The Upper Register", Gazette des Beaux-Arts, 33 (1948), pp. 261-266.
 260. Wischnitzer, R., "The 'Closed Temple' in the Synagogue of Dura-Europos", JAOS, 91 (1971), pp. 367-378 . צולם
 261. Wischnitzer, R., "The Conception of the Resurrection in the Ezekiel Panel of the Dura Synagogue", JBL, 60 (1941), pp. 43-55 . צולם
 262. Wischnitzer, R., "The Dura Synagogue", JQR, 39 (1949), pp. 297-300 . צולם
 263. Wischnitzer, R., "The Samuel Cycle in the Wall Decoration of the Synagogue at Dura-Europos", PAAJR, 11 (1941), pp. 85-103. צולם
 264. Wischnitzer, Rachel, "Number Symbolism in Dura Synagogue Paintings", Joshua Finkel Festschrift (ed. S. B. Hoenig), New York 1974, pp. 159-171. צולם

  ד. סרדיס
 265. מזר, בנימין, "הסטיו המלכותי בדרום הר הבית", שלושים שנות ארכיאולוגיה בארץ ישראל, תש"ח - תשל"ח: הכינוס הארצי הל"ה לידיעת הארץ, ירושלים תשמ"א, עמ' 143-151 <=חפירות ותגליות: מסות בארכיאולוגיה של ארץ ישראל, ירושלים תשמ"ז, עמ' 65-72; המחבר מציע לראות בסטיו המלכותי את המקור לבית הכנסת בתפוצות ובמיוחד בסארדיס>.
 266. עובדיה, אשר, "סרדיס, הגדול בבתי-הכנסת העתיקים", עת-מול, ח (תשמ"ג), עמ' 3-5.
 267. Bonz, Marianne "The Jewish Community of Ancient Sardis: Deconstruction and Reconstruction", Evolution of the Synagogue, pp. 106-122.
 268. Botermann, Helga, "Die Synagoge von Sardes; eine Synagoge aus dem 4. Jahrhundert?", ZNW, 81 (1990), pp. 103-121.
 269. Crawford, John S., "Jews and Christians Live, Work and Worship Side by Side", BAR, 22/5 (1996), pp. 38-47 .
 270. Goodman, Martin, "Jews and Judaism in the Mediterranean Diaspora in the Late-Roman period; The Limitations of Evidence", Journal of Mediterranean Studies, 4,2 (1994), pp. 208-224 <על בית הכנסת בסרדיס>.
 271. Hanfmann, G. M. A., "The Ancient Synagogue of Sardis", WCJS, 4, Jerusalem 1967-1968, Vol. 1, pp. 37-42.
 272. Hanfmann, George M.A., "Les nouvelles fouilles de Sardes", AIBL, juillet-oct. 1985 (1986), pp. 497-518.
 273. Hanfmann, George M.A., and Joanne B. Bloom, "Samoe, Priest and Teacher of Wisdom", Eretz-Israel, 19 (1987), pp. 10-14 <כתובת בסרדיס>.
 274. Kraabel, A. T., "Melito the Bishop and the Synagogue at Sardis: Text and Context", Studies Presented to George M. A. Hanfmann (ed. D.G. Mitten et al.), Cambridge MA 1971, pp. 77-85.
 275. Kraabel, A. Thomas, "The Impact of the Discovery of the Sardis Synagogue", Sardis, pp. 178-190, 284-285.
 276. Kraabel, Alf Thomas, "Pronoia at Sardis", Te'uda, 12 (1996), pp. 75-96 .
 277. Lambert, Elie, "La Synagogue de Doura-Europos et les Origines de la Mosquee", Semitica, 3 (1950), p. 67-72.
 278. Obermann, Julian, "Inscribed Tiles from the Synagogue of Dura", Berytus, 7 (1942), pp. 89-117.
 279. Palmer Bonz, Marianne, "Differing Approaches to Religious Benefaction: The Late Third-Century Acquisition of the Sardis Synagogue", HTR, 86,2 (1993), pp. 139-154.
 280. Seager, A., "The Building History of the Sardis Synagogue", American Journal of Archaeology, 76 (1972), pp. 425-435.
 281. Seager, Andrew, "The Architecture of the Dura and Sardis Synagogues", The Dura-Europos Synagogue: A Reevaluation (1932-1972), (ed. J. Gutmann), Missoula 1973, pp. 79-117 <=The Synagogue: Studies in Origins, pp. 149-193>.
 282. Seager, A., "The Synagogue at Sardis", Ancient Synagogues Revealed, pp. 178-184.
 283. Seager, A. R., and A.T. Kraabel, "The Synagogue and the Jewish Community", Sardis, pp. 168-190.
 284. Shiloh, Yigal, "Torah Scrolls And The Menorah Plaque From Sardis", IEJ, 18 (1968), pp. 54-57 <פורסם בידיעות, 30 (1966), עמ' 244-249>.

המשך המאמר