אזהרת רוזוולט בעניין יהודי הונגריה - 24.3.44

לפי Facts and Opinions, New-York, No. 29, April 1944
מתוך: משה פראגר, חורבן ישראל באירופה, הקיבוץ המאוחד תש"ח עמ' 284-286

אחרי שהצבא הנאצי השתלט במישרים על הונגריה, והכריז מיד על פעולת חיסול ביהדות של הארץ הזאת - הקיבוץ היהודי האחרון שעדיין נשמר אז באירופה הכבושה, - פרסם נשיא ארצות הברית רוזוואלט ב- 24 במארס 1944 אזהרה זו:

האומות המאוחדות לוחמות למען הקים עולם, אשר עריצות ותוקפנות לא יוכלו להתקיים בו; עולם מבוסס על חירות, שוויון ויושר; שכל בני האדם, ללא הבדל גזע, צבע ודת, יחיו בו מתוך שלום וכבוד.

אולם לעת עתה נמשכים העינויים השיטתיים והטבח של אזרחים חפים מפשע, גברים, נשים וילדים, בחלקה הגדול של אירופה ובחלקים של אסיה, הכבושים בידי הנאצים והיפאנים. בשטחים הנתונים לשלטון הדיכוי של התוקפנים הם מרעיבים פולנים, צ'כים, נורווגים, הולנדים, דנים, צרפתים, יוונים, רוסים, סינים ופיליפינים ובני עמים רבים אחרים, גורמים להם מיתה בקור ובכפן או ממיתים אותם בזדון במסע שחיטות ברברי.

השחיטות בוורשה, בלידיצה, בהארקוב ובנאנקין; העינויים האכזריים שנפלו בחלקם של אזרחים ושל חיילינו וטייסינו האמריקנים האמיצים, תחת יד היפנים - אינם אלא דוגמות מזעזעות של המתהווה יום אחרי יום, שנה אחרי שנה, בכל מקום שיד הנאצים והיפנים תקיפה וחופשית לעשות את מעשיה הברבריים.

אחד הפשעים השחורים ביותר בהיסטוריה האנושית כולה - שהנאצים התחילו בו עוד בימי שלום, ואחר כך, בימי המלחמה, הגדילוהו והכפילוהו פי מאה - הוא, שהאוכלוסייה היהודית של אירופה נשחטת בשיטתיות לאין הפוגות, יום אחרי יום, שעה אחרי שעה.

בעקב המאורעות של הימים הספורים האחרונים, עם הכבדת ידו של היטלר על הונגריה וארצות הבלקן, מרחפת סכנת ההשמדה על מאות אלפי יהודים נוספים, שאף כי חיו במשטר של רדיפות, לפחות בטוחים היו בחייהם. תהא זו טרגדיה גדולה, אם אנשים אלה החפים מכל פשע, שמאחוריהם עשר שנות זעוות זעמו של היטלר, יפלו בנופלים עכשיו, על סף הניצחון הגמור.

ראוי ונכון, אפוא, שנכריז פעם נוספת על החלטתנו, שאיש מאלה הנוטלים חלק במעשי הפראות לא יתחמק מעונש. האומות המאוחדות הבהירו היטב, שירדפו אחרי האשמים וישיגום כדי להעמידם לדין. אתראה זו מכוונת לא רק אל המנהיגים, אלא כף אל הסרים למשמעתם בגרמניה ובארצות גרוריה. כל המשתתף בגירוש היהודים אל מחנות המוות בפולין, או בגירוש הצרפתים למחנות המוות בגרמניה, יאשם לא פחות מן התליין. וכל מי שיש לו חלק במעשה הפשע יטול חלקו בעונש.

היטלר עושה את הפשעים האלה נגד האנושות בשמו של העם הגרמני. הריני פונה בזה לכל גרמני ולכל אדם באשר הוא תחת שלטונם של הנאצים, שיוכיח לעיני העולם על ידי מעשיו, שבעומק לבו אין הוא משתתף בפשעים פליליים ומטורפים אלה. יסתיר נא בביתו את הקורבנות הנרדפים, יסייע בידם לעבור את הגבולות ויעשה כל אשר ביכולתו להציל את הנפש מיד התליין... ואני פונה גם אליהם כי יעמדו על המשמר וירשמו את ההוכחות, שבהן נשתמש אחר כך ביום דינם של הפושעים.

ולעת עתה, עד שיושג הניצחון - והוא עכשיו וודאי - לא יחדלו ארצות הברית מלהתאמץ ולעשות להצלת הקורבנות של האכזריות הנאצית והיפנית. במידה שדרכי המלחמה יאפשרו, תשתמש ממשלתנו בכל האמצעים שבידה כדי לעזור בהצלת כל הקורבנות, שסכנת הרוצח הנאצי והיפני מרחפת עליהם - ללא הבדל גזע, דת וצבע העור.

אנו פונים אל העמים החופשים של אירופה ואסיה, שיפתחו באופן זמני את גבולותיהם לכל קורבנות הדיכוי. אנו נמצא להם מקומות מקלט ואת האמצעים להחזקתם ותמיכתם עד שהעריץ יגורש מארצותיהם והם יוכלו לחזור.

בשם הצדק והאנושות אני קורא לכל העמים שוחרי החירות להתאחד ולהתלכד מסביב לעבודה צודקת זו.