עיתון היהודים ההונגריים

13 באפריל 1944

"עבוד ואל תתייאש!
במצב הנוכחי של היהדות ההונגרית למילים בלבד תועלת מעטה. כדי שנוכל באמת לעזור לעצמנו ולציבור יש צורך במעשים. חובה על כל אחד מאחינו היהודים, בין עני בין אמיד, שיתרום כמיטב יכולתו בעבודה במשלח ידו. גם אנו, כלומר הארגון שהוצב בראש היהדות ההונגרית, חובתנו לעשות הכל הניתן בכוחות אדם, כדי למלא את המוטל עלינו, ואנו מדגישים בהחלטיות כי יש למלא אחר כל הנחיה, הוראה, צו או פקודה של השלטונות הנוגעים בדבר בדייקנות וללא עיכובים, בלי תלונות ורתיעות.

בראש ובראשונה חויבה המועצה המרכזית של היהודים ההונגריים למלא אחר ההוראות והצווים. אין אנו נלאים מלהדגיש, כי כל יהודי-הונגרי נושא באחריות משותפת וכוללת.

בשבועות שחלפו עשו המועצה המרכזית, כל סגל הפקידים וכל המועסקים משעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות הלילה המאוחרות, אפילו במשך כל היממה, בעבודה בלתי נלאית, הכל כדי לבצע את אשר נתבעו לעשות. המועצה המרכזית בונה עתה את ארגונה, וכך תוכל ביתר שאת ומסירות למלא אחר החובות שהוטלו עליה.

החובה הראשונה לגבי כולם: העבודה. יש לעבוד, לא להתייאש אפילו לשנייה, יש לעבוד באותו המקום בו הוצבנו, כי אנו שרויים במלחמה וחובתנו המצפונית להגביר יכולת הביצוע של המדינה על ידי עבודתנו.
חובתו הנוספת של כל יהודי להתנהג בצניעות ובשקט, להימנע מכל הבלטה עצמית, לא לתת סיבה לשום דעה מוטעית, אפילו לא לתת אמתלה להבעת מורת רוח אפשרית.
ללא סיבה חשובה ודחופה בל תסתובבו בחוצות, בצעו את עבודתכם ובתום עבודתכם שובו לחיק משפחתכם.

עליכם לדעת כי מספר המבקשים עזרה והזקוקים לסיוע גדל מדי יום ביומו, כולנו יחד שכם אחד חייבים לדאוג להם.
רצוי והכרחי שכל אחד ידע אשר מוטל עלינו ועליו, ולכן חובה על הכל להשיג את הביטאון הרשמי של המועצה המרכזית. את "עיתון היהודים ההונגריים", כי בעיתון זה אנו מפרסמים את ההוראות כיצד לפעול, לרבות הידיעות המופנות לכל אחד.
לבסוף הננו מזכירים את אזהרתם של נביאינו ומורינו הדגולים. דבריהם מלמדים כי יראת ה' והרחמים אילו המידות הנעלות ביותר של האדם.

עבוד ואל תתייאש! זהו צו השעה".

שמואל שטרן
יו"ר המועצה המרכזית של היהודים ההונגריים